Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tursitlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet düzeyleriArasındaki İliki: Kanonik Korelasyon Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.21, pp.981-994, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

deneyimsel

journal of life economics, vol.1, no.1, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SANAL KAYTARMANIN BİREYSEL FARKLILIKLARA GÖRE İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, 5 - 07 December 2019

ULUSLARARASI ÖGRENCİLERİN ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİNE BAKIŞ AÇISI

IV. ULUSLARARASI RATİNG ACADEMY KONGRESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLA, 2 - 03 May 2019

Bireysel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık ve Sanal Kaytarmaya Etkisi

2. International Conference on Creative and Innovative Approaches, Üsküp, Macedonia, 18 October - 20 December 2018

Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde Vergilemede Gönüllü Uyuma ilişkin Göstergelerin Değerlendirilmesi

Intenational Symposium of Middle East in The Context of Past And the Future, 12 - 15 April 2018

Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Yaşayan Yerel Halkın Turizmden Beklentisi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları, 27 - 30 September 2017

Books & Book Chapters