Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sembolik Tüketimin Satın Alma Niyetine Etkisinde Ünlü Hayranlığının Rolü: Ön Ergen Tüketicilere Yönelik Bir Araştırma

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.9, ss.653-679, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tursitlerin Seyahat Motivasyonları ve Memnuniyet düzeyleriArasındaki İliki: Kanonik Korelasyon Analizi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.21, ss.981-994, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi

Journal of Awareness, ss.197-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

deneyimsel

journal of life economics, cilt.1, sa.1, ss.1-10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Work-Family Conflict in Hospitality Industry Employees: An Application in Izmır

Journal of Life Economics, cilt.2, sa.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SANAL KAYTARMANIN BİREYSEL FARKLILIKLARA GÖRE İNCELENMESİ

III. ULUSLARARASI FARKINDALIK KONFERANSI, 5 - 07 Aralık 2019

ULUSLARARASI ÖGRENCİLERİN ÇANAKKALEONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİNE BAKIŞ AÇISI

IV. ULUSLARARASI RATİNG ACADEMY KONGRESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLA, 2 - 03 Mayıs 2019

Bireysel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık ve Sanal Kaytarmaya Etkisi

2. International Conference on Creative and Innovative Approaches, Üsküp, Makedonya, 18 Ekim - 20 Aralık 2018

Türkiye ve Ortadoğu Ülkelerinde Vergilemede Gönüllü Uyuma ilişkin Göstergelerin Değerlendirilmesi

Intenational Symposium of Middle East in The Context of Past And the Future, 12 - 15 Nisan 2018

Gelibolu Tarihi Alan Bölgesinde Yaşayan Yerel Halkın Turizmden Beklentisi

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları, 27 - 30 Eylül 2017

Kitap & Kitap Bölümleri