Tüketicilerin Helal Ürün Algısı ve Helal Ürünleri Satın Alma Niyetleri Üzerine Bir Araştırma


KÖLEOĞLU N., erdil t., GEZEN A.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, 2016 (Peer-Reviewed Journal)