Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ÇANAKKALE MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.34, pp.666-677, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

The Prevalance and Risk Factors for Violence Against Women A Field Study in Çanakkale Turkey Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı ve Risk Faktörleri Çanakkale Türkiye de Bir Saha Çalışması

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.8, pp.499-516, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Gerçek ile Ütopya Arasında Şevket Süreyya Aydemir

HUMANITAS, no.3, pp.15-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Güç Alanları Sistemi Olarak Müzik Toplum İlişkisi

Doğu Batı, no.62, pp.183-195, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Marksizm ve Gündelik Hayat: Henri Lefebvre

in: Gündelik Yaşam Sosyolojisi, Aslan C., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2015

Kent Sosyolojisi

in: Sosyoloji'de Kuram - Yöntem - Güncel Yaklaşımlar, A. Baran Dural, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, pp.249-290, 2014