Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of ultrastructural changes in the rat ovary after internal iliac artery ligation

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017) in Antalya, 18 - 21 Mayıs 2017

Lambert-Eaton Miyastenik Sendromlu olguda sezaryende düşük doz spinal anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi (TARK 2015), Antalya, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015