Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doğal Afetleri Anlamlandırma Ve Başa Çıkma: Covid-19 Salgını Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies, cilt.15, ss.579-598, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-Belief: An Islamic Perspective

SECULARISM & NONRELIGION, cilt.7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ateizmin Boyutları ve Tipleri

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.101-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Kadının Örtünmesine İlişkin Algılar

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, ss.165-182, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

What is Nonbelief? An Empirical Research on the Concept of Nonbelief

Turkish Journal of Religious Education Studies, ss.23-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnançsızlığa Yönelmede Çevresel ve Entelektüel Faktörlerin Etkisi

İnsan & Toplum Dergisi, cilt.6, ss.87-116, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dindar ve Spiritüel Olmama (DİSOL) Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.59-86, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ateizm Psikolojisi (çeviri)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.133-147, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.243-269, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aklın Yolu da Bir Değildir..

İnsan ve Toplum Dergisi, cilt.2, ss.178-181, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Searching for Happiness in the Modern World: Positive Psychology and Religion

Journal of Interculturel and Religious Studies, cilt.1, ss.121-146, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parables of the Modern World: Criticism of Certain Well-known Novels within the Frame of Psychology of Religion

Journal of Interculturel and Religious Studies, cilt.1, ss.125-139, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Spiritüel Akımlar ve Bu Akımlara Mensup Bireylerin Genel Özellikleri

ULUSLARARASI VE DİSİPLİNLER ARASI RUH SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020, ss.130-145

Ruh Sağlığı ile Din İlişkisine Dair Bir Meta-Analiz

Uluslararası ve Disiplinler Arası Ruh Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2020, ss.101-121

A Field Study on the Making Sense of Natural Disasters and Coping: With a Reference to Covid-19 in Turkey

2nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences, 17 - 19 Ağustos 2020, ss.201

DİN VE DİNDARLIK BAĞLAMINDA COVİD-19 ALGISI VE BAŞAÇIKMA

4th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Mardin, Türkiye, 7 - 08 Ağustos 2020, ss.1-20

Anlam Arayışı ve Din İlişkisine Dair Bir Vaka Analizi: Lev Tolstoy

İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, ss.0-50

Türkiye’de Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumlar Ve Dindarlığın Bu Tutumlar Üzerindeki Etkisi

2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmlar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.750-760

Attitudes of Religious Groups and Religiously Nones to Alternative/Traditional/Folk Medicine and to Mainstream/Western/Conventional Medicine

6th European Conference on Religion, Spirituality and Health, Coventry, İngiltere, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.34

Xenofobik Bir Olgu Olarak 11 Eylül Sonrası Amerika’da Müslüman Karşıtlığının Yükselişi

3rd International Symposium on Religious Studies and Global Peace, Sevilla, İspanya, 17 - 19 Mayıs 2017, ss.438-451

Are Nonbelievers Spiritual?

Congress of the International Association for the Psychology of Religion, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Ağustos 2015, ss.154

Non-religion: An Islamic Perspective

SSSR 2014, Indianapolis, Amerika Birleşik Devletleri, 31 Ekim - 02 Kasım 2014

Analysis of the MA and PhD Theses of the Psychology of Religion in Turkey

Congress of International Association for Psychology of Religion, Lozan, İsviçre, 27 - 30 Ağustos 2013, ss.153-154

Kentsel Mekanın İnsan Psikolojisi Üzerine Etkileri Kapsamında Osmanlı Kenti

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012, cilt.5, ss.7-24

Some problems of psychological counseling and guidance system in Turkey

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1056-1063 identifier

Marifetname’de Kişilik Tipolojisi ve Bunun Rasyonelliği

Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2011, ss.483-497

Kitap & Kitap Bölümleri

Koronavirüs (COVID-19) Algısı Saha Araştırması Sonuçları

Koronavirüs Pandemisi ve Geçmişten Günümüze Salgın Hastalıklar, Mehmet Ali Yıldırım, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, ss.45-69, 2020

İnançsızlık Psikolojisi

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2017

Secularism in Turkey

The Oxford Handbook of Secularism, Phil Zuckerman, John R. Shook, Editör, Oxford Univesrity Press, 9780199988457, ss.155-171, 2017

Past and Present of Psychology of Religion in Turkey

Psychology of Religion in Turkey, Ralph Hood, Heinz Streib, Zuhal Ağılkaya, Ali Ayten, Editör, Brill, Leiden , Leiden, ss.3-30, 2015

Diğer Yayınlar