Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRAVMA SONRASI IZOLE BILATERAL NERVUS ABDUSENSPARALIZISI: OLGU SUNUMU

33. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi 2019, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.265-266