Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Negative Pressure Therapy Makes Diabetic Foot Dorsum Defects Suitable for Skin Graft Reconstruction

Fırat Tıp Dergisi, vol.24, no.3, pp.117-121, 2019 (Other Refereed National Journals)

High Volume Adrenalin Solution Infiltration for Surgical Treatment of Gynaecomastia

Journal of Clinical and Experimental Investigations, vol.9, no.4, pp.145-148, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genç Erişkin Erkek Hastalarda Üst Ekstremitedeki Benign Yumuşak Doku Tümörlerinin Analizi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, vol.31, no.3, pp.147-151, 2018 (Other Refereed National Journals)

Parotis Bezinden Kaynaklı Sialolipom

Türkiye Klinikleri J Med Sci, vol.37, no.3, pp.143-146, 2017 (Other Refereed National Journals)

Minimal Deviation Melanoma on the Heel: Case Report

Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.25, no.1, pp.28-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Central giant cell reparative granuloma of the Jaws

Medical Research Archives, vol.4, no.8, pp.1-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karpal Tünel Sendromuna Neden Olan Nöral Fibrolipom Olgu Sunumu

Türk Nöroşirurji Dergisi, vol.26, no.3, pp.233-235, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sunscreen Usage Habits Among Nonmelanoma Skin Cancer Patients Before Diagnosis

Turkiye Klinikleri Journal of Dermatology, vol.26, no.1, pp.15-24, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MANDİBULA KIRIKLARINA KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.14, no.2, pp.102-104, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

SERT DAMAKTA MYOEPİTELYOMA

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, vol.15, no.1, pp.54-55, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

MANDİBULADA DEV AMELOBLASTOMA

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk Plast Surg), vol.14, no.1, pp.53-54, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mandibular Anevrizmal Kemik Kisti

Kulak Burun Boğazve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, vol.13, pp.85-87, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trombositten Zengin Plazmanının, Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerine Etkisi.

13. Ulusal Yara Kongresi 13-16 Aralık 2018/ Antalya., Antalya, Turkey, 13 - 16 December 2018

Çocukta Makas Nedeni ile Olan Transoral Penetran Yaralanma: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.179-180

Ratlar Arasında Serum Yolu ile Taşınan İskemik Ön Koşullamanın Random Patern Deri Flebi Üzerindeki Etkisi

Türk Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.11

Tessier 7 no’lu Kraniofasyal Yarıklı Hastanın Yönetimi ve Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Türk Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.258-259

Epidermal Büyüme Faktörünün, Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerine Etkisi

Türk Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.71-72

Genç Erişkin Erkek Hastalarda Üst Ekstremitedeki Benign Yumuşak Doku Tümörlerinin Analizi

Türk Plastik Rekonstrükstif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.199-200

The effects of preventing neovascularisation on surgical delay and flap viability in rats

The 4th Congress of Asian Pasific Federation of Societies for Microsurgery, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.220

Kimyasal Yanık ile Sonuçlanan Uyku Testi: Vaka Sunumu

12. Yara Kongresi, Turkey, 14 - 17 December 2017, vol.220

İyileşmeyen Yara Tedavisine Koopere Yaklaşım

12. Yara Kongresi, Turkey, 14 - 17 December 2017, vol.175

Kersetinin Ratlarda, Yanık Staz Bölgesi Üzerindeki Etkisi

13. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 27 - 30 April 2017, pp.15-16

İlginç Bir Vantilatör Yanığı

11. Ulusal Yara Kongresi, Turkey, 15 - 18 December 2016

Opere Edilmiş Dermoid Kist Komplikasyonu

38. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.152

Cilastazolun un Ratlarda TRAM flep üzerindeki koruyucu etkisi

38. Türk Plastik, Rekonstrükstif ve Estetik cerrahi Ulusal Kurultayı, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.48

Geniş alt ekstremite defekti onarımında Negatif Basınçlı Terapinin Etkinliği Olgu Sunumu

10. Ulusal Yara Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 December 2015, pp.84

The evaluation of wound healing potential of acetyl alkannin isolated from Arnebia purpurea

63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Budapest, Hungary, 23 - 27 August 2015

The evaluation of wound healing potential of rosmarinic acid isolated from Arnebia purpurea

63rd International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, Budapest, Hungary, 23 - 27 August 2015

Ecrin Poroma: Vaka Sunumu

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Adenoid Skuamöz Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Sınıflandırmalara Uymayan Polidaktili Vakası: Vaka Sunumu

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Interosseos Menejiom: Vaka Sunumu

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

Multiple Pilomatriksoma: Vaka Sunumu

36. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2014

El dorsumu defektleri için rekonstrüksiyon seçeneği Posterior İnterosseoz Flep.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 October 2009 - 21 October 2010

The Effect of Arnebia purpurea on Random Pattern Skin Flap Survival in Rat.

A conference of the Phytochemical Society of Europe hosted by The Leicester School of Pharmacy De Montfort University Leicester, Leicester, England, 12 - 14 April 2010

Değişik klinik görünümü olan Perinöroma:Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Yeni bir jinekomasti nedeni:Travma.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Uzun süreli Hidraadenitis Supurativa zemininde gelişmiş SCC: Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Nadir görülen bir Roberts Sendromu olgusu: Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Üst dudağın Adenoid Kistik Karsinoması: Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Mandibulada bilateral idiopatik dev hücreli granülom.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Trigger wrist: Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

NF tip 1 olguda aksiler sinirden kaynaklanan Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu sunumu

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Bir geciktirme(Delay) yöntemi olarak liposuction.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi., Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Mukormiyozis enfeksiyonu sonrası oluşmuş olan damak yarığı: Vaka sunumu.

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana, Turkey, 17 - 21 October 2009

Negatif Basınçlı Terapi ile Yara Bakımı:Klinik Deneyimlerimiz.

3. Ulusal Yara Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 29 November 2008, vol.66

Mesaneye uzanım gösteren iskial bası yarası: Vaka sunumu

3. Ulusal Yara Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 29 November 2008

VAC tedavisinin üst ekstremite defektlerinde kullanılması.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Propellar flep ile alt ekstremite defektlerinin rekonstruksiyonu.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Minör Tükrük Bezinin Pleomorfik Adenomu: Vaka Sunumu

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

BCC’ye transforme olan Siringokistadenoma Papilliferum: Vaka Sunumu.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Topuk bölgesi rekonstrüksiyonunda lateral kalkaneal flep kullanımı

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Jinekomasti hastalarına klinik yaklaşımlarımız

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Ayak dorsumunda Selüler Blue Nevüs: Vaka sunumu.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Dermatofibrosarkoma Protuberans: Vaka sunumu.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Poland Sendromu: Vaka Sunumu.

30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008

Minimal deviasyon melanomu: Vaka sunumu.

29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

Damakta teratom: Vaka sunumu.

29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007

A Case Report: Giant Congenital Hairly Nevi

7th Congress of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive, Aesthetic Surgery, İzmir, Turkey, 22 - 26 May 2007

VAC Therapy for Treatment of Fournier’s Gangrene

7th Congress of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive, İzmir, Turkey, 22 - 26 May 2007

VAC Therapy for Treatment Of Pressure Ulcers

7th Congress of The Balkan Association For Plastic, Reconstructive, Aesthetic Surgery, İzmir, Turkey, 22 - 26 May 2007

Abdominoplastide antibiyotik kullanımının yeri: Prospektif çalışma

28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2006

Bir makrodaktili nedeni. Nöral Fibrolipoma

28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 September 2006