Prof. ALAATTİN CANBAY


Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi Anasanat Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Art, Music, Music Sciences

Metrics

Publication

69

Project

5

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2007

2003 - 2007

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi, Turkey

1999 - 2001

1999 - 2001

Postgraduate

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Inonu University, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü , Turkey

1988 - 1990

1988 - 1990

Associate Degree

Inonu University, Malatya Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Elektronik Bölümü , Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI “MÜZİKTE ÖRGÜ, DOKU, BİÇİM, TÜR” ÜNİTESİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Bölümü

2001

2001

Postgraduate

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ MÜZİK KOLLARININ İŞLERLİĞİ

Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Müzik Eğitimi Bölümü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2007

2007

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Programı

Environment and Sustainability

TÜBİTAK

2002

2002

2. Koro Eğitimi ve Yönetimi Semineri

Vocational Training

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI

2001

2001

Koro Eğitimi ve Yönetimi Semineri

Vocational Training

T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Art

Music

Music Sciences

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2011 - 2017

2011 - 2017

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2010 - 2011

2010 - 2011

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2009 - 2010

2009 - 2010

Assistant Professor

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2007 - 2009

2007 - 2009

Research Assistant PhD

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2003 - 2007

2003 - 2007

Research Assistant

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

1996 - 2003

1996 - 2003

Lecturer

Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2013 - 2020

2013 - 2020

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

2013 - 2020

2013 - 2020

Head of Department

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

MÜZİK KÜLTÜRÜ

Undergraduate

Undergraduate

BATI MÜZİĞİ TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

MÜZİK SOSYOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

KARŞILAŞTIRMALI DÜNYA MÜZİKLERİ

Representation and Promotion Activities

Memleket Hikayeleri

Institutional Representation, TRT, Turkey, Çanakkale, 2018 - 2018

Müzikal Etkileşimli Multimedya Sunusu

Institutional Promotion, T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turkey, Trabzon, 2009 - 2009

Tarihsel Değişim Süreci İçinde Müzik

Institutional Representation, Yeni Yüksektepe Kültür Derneği, Turkey, Van, 1998 - 1998

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Akiften Asımın Nesline Üç Şiir Üç Beste

Nacakcı Z., Köse S., Canbay A.

3.Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Burdur, Turkey, 27 - 31 October 2021, pp.1047-1065

2019

2019

Burdur ve Çanakkale Halk Ezgilerinin Karşılaştırmalı Analizi

CANBAY A., NACAKCI Z.

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 05 December 2019 - 07 February 2020

2019

2019

Müzik Bir Fenomeni Farketmek

CANBAY A.

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 December 2019

2019

2019

Köy Enstitülerinde Müzik

CANBAY A.

IV. Uluslararası Rating Akademi Kongresi, 2 - 03 May 2019

2017

2017

Socio-Economic and Cultural Dimensions of the Differences Between the Types of Music in Turkey

NACAKCI Z., CANBAY A.

1st International Researches OfTurkish Culture-Arts-LanguageAnd Literature Conference, United States Of America, 15 - 18 August 2017 Sustainable Development

2016

2016

Effect of the Use of Traditional Folk Melodies on Student Performance Self Efficiacy in Violin and Viola Education

NACAKCI Z., CANBAY A.

AGP Humanities and Social Sciences Conference, Berlin, Germany, 19 - 22 May 2016, pp.14

2016

2016

Türkiye deki Devlet Konservatuvarlarında Verilen Yarı Zamanlı Çalgı Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme

KARABULUT B., CANBAY A.

Müzed Uluslararası 2.İpek Yolu Müzik Konferansı, Bolu, Turkey, 6 - 08 May 2016

Books & Book Chapters

2021

2021

Nesilden Nesile Burdur Halk Ezgileri

Canbay A. (Editor)

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

2021

2021

Müzik Sanatında Dijital Dönüşüm

Canbay A., Başpınar S.

in: Dijital Dönüşüm Sürecinde Müzik, Doç. Dr. Sadık Yöndem-Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Durak, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.8-24, 2021

2019

2019

MÜZİK ESTETİĞİ VE ÇOCUKTA MÜZİKSEL BEĞENİNİN GELİŞTİRİLMESİ

CANBAY A.

in: MÜZİK ÖĞRETİMİ, "Alpagut U.", "Yöndem S.", Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.51-71, 2019

2019

2019

MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖRNEK BİR MODEL; KÖY ENSTİTÜLERİ

CANBAY A.

in: KÖY ENSTİTÜLERİ FELSEFESİNİ GELECEĞE TAŞIMAK, Mehmet Şahin - Mustafa Aydın Başar, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.183-200, 2019

2019

2019

Müzik Estetiği ve Çocukta Müziksel Beğeninin Geliştirilmesi

CANBAY A.

in: MÜZİK ÖĞRETİMİ, Uğur Alpagut-Sadık Yöndem, Editor, Nobel, Ankara, pp.51-71, 2019

2019

2019

Müzik Eğitiminde Örnek Bir Model Köy Enstitüleri

CANBAY A.

in: Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet Şahin-Mustafa Aydın Başar, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.183-200, 2019

2016

2016

ÇANAKKALE HALK EZGİLERİ

CANBAY A., SATIR Ö. C.

Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

2016

2016

KEMAN İÇİN ÇANAKKALE HALK EZGİLERİ

CANBAY A.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2016

2013

2013

MÜZİK ESTETİĞİ

CANBAY A., ECE A. S., KARABULUT B., TEMİZ E., DALKIRAN E., KURTULDU M. K., et al.

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, Nacakcı Zeki, Canbay Alaattin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.229-270, 2013

2013

2013

ÇALGILAR

KARABULUT B., CANBAY A., NACAKCI Z., ECE A. S., TEMİZ E., DALKIRAN E., et al.

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, ALAATTİN CANBAY, ZEKİ NACAKCI, Editor, PEGEM, Ankara, pp.83-122, 2013

2013

2013

Türkiye'deki Müzik Türleri ve Gelişimleri

CANBAY A., ECE A. S., KARABULUT B., KURTULDU M. K., SAĞER T., NACAKCI Z., et al.

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, Nacakcı Zeki, Canbay Alaattin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-227, 2013

Supported Projects

2010 - 2012

2010 - 2012

Çanakkale Türkülerini Araştırma ve Derleme Çalışması

Project Supported by Higher Education Institutions

CANBAY A. (Executive), SATIR Ö. C.

2010 - 2011

2010 - 2011

Tut Ellerimden Bırakma, Beni Yarınlara Hazırla

Project Supported by Other Official Institutions

CANBAY A.

2006 - 2007

2006 - 2007

Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

TUBITAK Project

CANBAY A.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

MESAM

Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Çanakkale Troia Filarmoni Derneği

Vice President

2012 - Continues

2012 - Continues

Kültür Bakanlığı Çanakkale İl Kültür Müdürlüğü SOKÜM

Board Member

2015 - 2017

2015 - 2017

Çanakkale Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi

Board Member

2012 - 2014

2012 - 2014

ÇOMÜ Zihinsel Engelli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Board Member

Scientific Refereeing

October 2018

October 2018

NWSA

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

April 2016

April 2016

ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

March 2016

March 2016

Mehmet Akif Ersoy Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2013

June 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

April 2013

April 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

January 2013

January 2013

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2012

June 2012

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

October 2011

October 2011

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2011

April 2011

Milli Eğitim Eğitim ve Sosyal Bilgiler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2011

February 2011

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

June 2010

June 2010

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

June 2010

June 2010

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

June 2010

June 2010

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

June 2010

June 2010

NWSA-Fine Arts

Other Indexed Journal

Mobility Activity

2016 - 2016

2016 - 2016

Erasmus Programme

Lecturing

Universitaet Hildesheim, Germany

2015 - 2015

2015 - 2015

Other

Seminar

Adam Mickiewicz University, Poland

2014 - 2014

2014 - 2014

Improving Competencies and Qualifications

Guest Researcher

University of North Florida, United States Of America

2011 - 2011

2011 - 2011

Erasmus Programme

Lecturing

University of Ostrava, Czech Republic

Awards

May 2019

May 2019

Teşekkür - Konser Organizasyonu

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi

March 2019

March 2019

Teşekkür - Kabak Kemane Çalgı Performansı

Türkiye Harp Malulu Gaziler Derneği Konya Şubesi

November 2018

November 2018

Teşekkür/Panel

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

April 2018

April 2018

Teşekkür/ Otizm ve Müzik Çalıştay ve Konseri

ÇOMÜ EğitimFakültesi Dekanlığı

April 2018

April 2018

Teşekkür/Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi

April 2018

April 2018

Teşekkür/Pegem Akademi

27.Uluslararası EB Kongresi

May 2017

May 2017

Teşekkür/ÇOMÜ 25.Yıl Özel Konseri

ÇOMÜ Rektörlüğü

May 2016

May 2016

Teşekkür-Türk Müziği Dinletisi

Berlin Cumhuriyet Gönüllüleri Platformu

May 2016

May 2016

Teşekkür -1.Uluslararası Müzik-Kültür-Sanat Günleri Etkinlikleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü

March 2016

March 2016

Teşekkür-ÇOMÜ Akademik Oda Orkestrası Konseri

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

January 2016

January 2016

ACHIEVEMENT AWARD-Series of Concert, Conferences and Workshops

Dean of Adam Mickiewicz University

December 2015

December 2015

Teşekkür-"Çalgı ve İnsan" Konulu Seminer

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

December 2015

December 2015

Teşekkür-Çanakkale Kültüründe Müzik Konulu Söyleşi

Çanakkale Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi

January 2014

January 2014

Teşekkür/Sanatsal Etkinlik,Tanıtım ve Oranizasyonlar

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı

December 2013

December 2013

Teşekkür/Oda Orkestrası Konseri

Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı

August 2013

August 2013

Teşekkür/100.Yılda Şehitlerimiz için 1 Milyon Kitap Kampanyası

ÇOMÜ Rektörlüğü

May 2013

May 2013

Teşekkür/Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

May 2013

May 2013

Yayın Teşvik Ödülü

Tübitak

April 2013

April 2013

Teşekkür/Türk Halk Müziği Korosu Misafir Sanatçı

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı

November 2011

November 2011

Teşekkür/Gitar-Keman Solo ve Toplulukları Dinletisi

Artı Sanat Eğitim ve Kültür Derneği

October 2011

October 2011

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Konseri

Bozcaada Kaymakamlığı

January 2011

January 2011

Teşekkür/Tut Ellerimden Bırakma Beni Yarınlara Hazırla

Çanakkale Lİons Kulübü

August 2010

August 2010

Teşekkür/Vangölü Havzasında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

TÜBİTAK-YYÜ

May 2009

May 2009

Teşekkür/Dilbilimi Eğitimi Seminerleri

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

August 2008

August 2008

Teşekkür/Vangölü Havzasında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi-2008

TÜBİTAK-YYÜ

August 2007

August 2007

Başarı Belgesi-Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi

TÜBİTAK-Balıkesir Üniversitesi

June 2006

June 2006

Teşekkür/Doğumunun 125 nci Yılında En Büyük Gazi, Gazi Mustafa Kemal ve Gazilerimiz için Konser

Türk Silahlı Kuvvetleri El Ele Vakfı Genel Müdürlüğü

May 2006

May 2006

Okullararası 11.Müzik Şenlikleri Jüri Üyeliği

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

November 2005

November 2005

Teşekkür/Kış Güneşi Şiir ve Müzik Dinletisi

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

March 2000

March 2000

Teşekkür/Tarım Öğreniminin Başlamasının 154.Yıldönümü

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

December 1998

December 1998

Teşekkür/Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Korosu

MEB Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü

October 1998

October 1998

Başarı Belgesi-Halk Oyunları

YYÜ Rektörlüğü

Artistic Activity

March 2022

March 2022

Kahev Senfonik Müziği Konseri

Canbay A.

October 2021

October 2021

Suyun ve Rüzgarın Şehri Çanakkale Kitap Tanıtımı ve Müzik Dinletisi

Canbay A.

December 2019

December 2019

III. Farkındalık Konferansı Açılış Konseri

Canbay A.

May 2019

May 2019

Çanakkale ve Memleket Havaları

Canbay A.

March 2019

March 2019

Vatan İçin Candan Geçen Kadınlarımız

Canbay A.

December 2018

December 2018

Orkestra ve Oda Müziği Konseri

Canbay A.

December 2018

December 2018

Oda Müziği Konseri

Canbay A.

November 2018

November 2018

Oda Müziği Mini Konser

Canbay A.

April 2018

April 2018

Müzik Buluşmaları Ustalara Saygı Konseri

Canbay A.

April 2018

April 2018

Canik Uluslararası Müzik Festivali

Canbay A.

April 2018

April 2018

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konseri Kapanış Konseri Sustainable Development

Canbay A.

February 2018

February 2018

Ustalara Saygı Konseri

Canbay A.

May 2017

May 2017

ÇOMÜ 25.Yıl Özel Konseri

Canbay A.

May 2016

May 2016

Anadoludan Damlalar Türk Müziği Konseri

Canbay A.

March 2016

March 2016

Çanakkale Oda Müziği Topluluğu Konseri

Canbay A.

December 2015

December 2015

Çanakkale Oda Müziği Topluluğu Konseri

Canbay A.

October 2015

October 2015

Anatolian Music and Sound System-Ottoman Art Music

Canbay A.

October 2015

October 2015

Instrument and Rhytmic Structure of Turkish Folk Music

Canbay A.

October 2015

October 2015

Turkish Folk Music, Workshop-Conference-Concert

Canbay A.

October 2014

October 2014

Çanakkale Belediyesi ve ÇOMÜ Cumhuriyet Konseri

Canbay A.

May 2014

May 2014

UNF Music College of Arts and Sciences, Turkish Music Performance

Canbay A.

May 2014

May 2014

Turkish Music Performance

Canbay A.

April 2014

April 2014

Night of Turkish Folk Music Performance

Canbay A.

April 2014

April 2014

USC Music School Performance

Canbay A.

April 2014

April 2014

South Carolina Turkish Cultural Festival

Canbay A.

April 2014

April 2014

USC Student Assocation Performance

Canbay A.

March 2014

March 2014

USC Iranian Assocation Newruz Celebrations

Canbay A.

March 2014

March 2014

Art&Essay Contest Ceremony

Canbay A.

February 2014

February 2014

Night of Turkish Folk Music, Traditional Turkish Music Performance

Canbay A.

February 2014

February 2014

Turkish Folk Music

Canbay A.

December 2013

December 2013

Çomü Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

December 2013

December 2013

ÇOMÜ Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

December 2013

December 2013

ÇOMÜ Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

April 2013

April 2013

Türk Halk Müziği Bahar Konseri

Canbay A.

March 2013

March 2013

Aşık Veysel Anma Konseri

Canbay A.

December 2012

December 2012

Neşet Ertaş anma Konseri

Canbay A.

May 2012

May 2012

Halk Türkülerinde Vergi

Canbay A.

December 2011

December 2011

Oda Müziği Konseri Keman-Flüt-Gitar

Canbay A.

November 2011

November 2011

Oda Müziği Konseri Misafir Melodiler

Canbay A.

May 2011

May 2011

Keman Konseri

Canbay A.

April 2011

April 2011

Oktay DALAYSEL Konferans Söyleşi Atölye Çalışması

Canbay A.

October 2010

October 2010

29 Ekim Cumhuriyet Konseri

Canbay A.

May 2009

May 2009

Dil Bilimi Bölümü Etkinlikleri "Müzik"

Canbay A.

May 2009

May 2009

Caft Congress

Canbay A.

March 2009

March 2009

Türk Sanat Müziği Konseri

Canbay A.

August 2008

August 2008

Eko Müzik

Canbay A.

February 2008

February 2008

Geleceğimizi Şekillendiriyoruz, Uluslararası Tıp Kongresi Konseri

Canbay A.

November 2007

November 2007

Kasım

Canbay A.

November 2007

November 2007

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı

Canbay A.

October 2007

October 2007

29 Ekim Cumhuriyet Konseri

Canbay A.

June 2006

June 2006

Doğumunun 125. Yılında en Büyük Gazi, Gazi Mustafa Kemal ve Gazilerimiz için Konser

Canbay A.

March 2006

March 2006

MEB TTKB Kuruluşunun 80.Yıldönümü Kutlama Programı

Canbay A.

November 2005

November 2005

Kış Güneşi Şiir ve Müzik Dinletisi

Canbay A.

May 2005

May 2005

Uygulamalı Oturum Konseri

Canbay A.

March 2005

March 2005

Ziya Gökalp Ulus Devlet ve Küreselleşme Sempozyum Konseri

Canbay A.

May 2004

May 2004

Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

May 2004

May 2004

Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

May 2004

May 2004

GÜ Oda Müziği Orkestrası Konseri

Canbay A.

May 2004

May 2004

GÜ Oda Müziği Orkestrası Konseri

Canbay A.

April 2004

April 2004

GÜGEF Sanat Eğitimi Semp. Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

April 2004

April 2004

Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

March 2004

March 2004

Gazi Akademik Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

March 2004

March 2004

Ziya Gökalp Ulus Devlet ve Küreselleşme Sempozyum Konseri

Canbay A.

June 2003

June 2003

Gazi Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

May 2003

May 2003

Gazi Oda Orkestrası Konseri

Canbay A.

May 2003

May 2003

Faik Canselen'e Şükran Konseri

Canbay A.

May 2002

May 2002

Türk Halk Müziği Yıl Sonu Konseri

Canbay A.

May 2002

May 2002

Türk Sanat Müziği Yıl Sonu Konseri

Canbay A.

May 2002

May 2002

TCKB Van Valiliği Çoksesli Çocuk Korosu Konseri

Canbay A.

May 2002

May 2002

Kültür Bakanlığı Van Çoksesli Çocuk Korosu Konseri

Canbay A.

May 2002

May 2002

Kişiliği Şiirleri ve Türküleri ile Aşık Veysel Sustainable Development

Canbay A.

June 2001

June 2001

Türküler

Canbay A.

March 2001

March 2001

6. Van Gölü Şiir Akşamı

Canbay A.

May 2000

May 2000

Türk Sanat Müziği Konseri

Canbay A.

May 2000

May 2000

Türk Halk Müziği Konseri

Canbay A.

March 2000

March 2000

Unutmadık, Marmara Depremi Anısına Konser

Canbay A.

November 1999

November 1999

24 Kasım öğretmenler Günü Kutlama Programı

Canbay A.

June 1999

June 1999

Türk Sanat Müziği Konseri

Canbay A.

June 1998

June 1998

Klasik Türk Müziği Konseri

Canbay A.

April 1998

April 1998

Çoksesli Koro Konseri

Canbay A.Artworks

August 2021

August 2021

Original Works

Turkish Folk Music-Cenk Marşı

January 2015

January 2015

Commentary Music

Turkish Folk Music-Çanakkale Halk Müziği Albümü

January 2015

January 2015

Commentary Music

Turkish Folk Music-Çanakkale Halk Müziği Albümü

January 2015

January 2015

Commentary Music

Turkish Folk Music-Çanakkale Halk Müziği Albümü

Congress and Symposium Activities

27 October 2021 - 30 October 2021

27 October 2021 - 30 October 2021

Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

23 December 2019 - 24 December 2019

23 December 2019 - 24 December 2019

2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

Panelists

İstanbul-Turkey

12 December 2019 - 14 December 2019

12 December 2019 - 14 December 2019

Uluslararası Sanad Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

III. Uluslararası Farkındalık Konferansı

Invited Speaker

Çanakkale-Turkey

02 May 2019 - 03 May 2019

02 May 2019 - 03 May 2019

Village Institutes and New Searches in Education

Moderator

Çanakkale-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

Village Institutes and New Searches in Education

Invited Speaker

Çanakkale-Turkey

01 December 2018 - 01 December 2018

01 December 2018 - 01 December 2018

1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

Panelists

İstanbul-Turkey

24 April 2018 - 25 April 2018

24 April 2018 - 25 April 2018

3. Uluslararası Kültürel Mirasın Korunması ve Yaşatılması Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

20 April 2018 - 23 April 2018

20 April 2018 - 23 April 2018

III. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

19 April 2018 - 20 April 2018

19 April 2018 - 20 April 2018

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Uluslararası Lisansüstü Eğitimi Sanat ve Tasarım Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

19 April 2018 - 21 April 2018

19 April 2018 - 21 April 2018

II. International Rating Academy Congress and Exhibition on Hope

Attendee

Çanakkale-Turkey

16 April 2018 - 16 April 2018

16 April 2018 - 16 April 2018

Otizm ve Müzik

Moderator

Çanakkale-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

Session Moderator

Antalya-Turkey

17 August 2017 - 19 August 2017

17 August 2017 - 19 August 2017

1. International Researches of Turkish Culture-Arts-Language and Literature Conference

Attendee

New York-United States Of America

27 April 2017 - 29 April 2017

27 April 2017 - 29 April 2017

7th International Congress of Research in Education

Attendee

Çanakkale-Turkey

19 May 2016 - 22 May 2016

19 May 2016 - 22 May 2016

International Humanities and Social Sciences Conference

Attendee

Berlin-Germany

06 May 2016 - 08 May 2016

06 May 2016 - 08 May 2016

MÜZED Uluslarası 2.İpek Yolu Müzik Konferansı

Attendee

Bolu-Turkey

22 May 2015 - 26 May 2015

22 May 2015 - 26 May 2015

4th International Conference on Science Culture and Sports

Attendee

Ohrid-Macedonia

04 March 2015 - 06 March 2015

04 March 2015 - 06 March 2015

1. Teke Yöresi Sempozyumu

Attendee

Burdur-Turkey

27 November 2012 - 29 November 2012

27 November 2012 - 29 November 2012

Sanat ve Estetik'te Asal Değerler; Mekan ve Zaman

Attendee

Ankara-Turkey

25 May 2011 - 27 May 2011

25 May 2011 - 27 May 2011

International Educational Technology Conference

Attendee

İstanbul-Turkey

31 December 2010 - 31 December 2010

31 December 2010 - 31 December 2010

YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminerleri

Attendee

Van-Turkey

17 December 2010 - 17 December 2010

17 December 2010 - 17 December 2010

Unutulmayan Burdurlular 1. Sempozyumu

Attendee

Burdur-Turkey

03 November 2010 - 05 November 2010

03 November 2010 - 05 November 2010

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

29 April 2009 - 01 May 2009

29 April 2009 - 01 May 2009

International Congress of Comparative Literature and the Teaching of Literature and Language

Attendee

Ankara-Turkey

21 May 2008 - 23 May 2008

21 May 2008 - 23 May 2008

İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

Attendee

Ankara-Turkey

30 November 2007 - 01 December 2007

30 November 2007 - 01 December 2007

Science Education and Time as Our Concern

Attendee

Smoljan-Bulgaria

19 November 2007 - 21 November 2007

19 November 2007 - 21 November 2007

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

04 May 2005 - 06 May 2005

04 May 2005 - 06 May 2005

Genel Müzik Eğitiminde Geleneksel Müziklerimiz Sempozyumu

Attendee

Van-Turkey

14 April 2005 - 16 April 2005

14 April 2005 - 16 April 2005

Müzik Sempozyumu

Attendee

Kayseri-Turkey

02 December 2004 - 03 December 2004

02 December 2004 - 03 December 2004

Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat Sempozyumu

Attendee

Ankara-Turkey

Invited Talks

November 2009

November 2009

Müzikal Etkileşimli Multimedya Sunusu

Conference

Karadeniz Teknik Üniversitesi-Turkey

January 2009

January 2009

Yaşayan Aşıklık Geleneği

Seminar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Turkey

May 2008

May 2008

İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı

Workshop

Milli Eğitim Bakanlığı-Turkey

March 1998

March 1998

Tarihsel Değişim Süreci İçinde Müzik

Conference

Yeni Yüksektepe Kültür Derneği-Turkey

Jury Memberships

July-2019

July 2019

Post Graduate

Tez Savunma Yüksek Lİsans - Bursa Uludağ Üniversitesi

July-2019

July 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

March-2019

March 2019

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - MAKÜ Rektörlüğü

March-2019

March 2019

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü SInavı - Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - MAKÜ Rektörlüğü

August-2018

August 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Dr Öğretim Üyeliği Jüri Üyeliği - Kastamonu Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Tez Savunma Jüri Üyeliği - Trabzon Üniversitesi

April-2018

April 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Jüri Üyeliği - ÇOMÜ

March-2018

March 2018

Associate Professor Exam

Doçentlik Sınavı - YÖK

March-2018

March 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yardımcı Doçentlik Jüri Üyeliği - MAKÜ

January-2018

January 2018

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Jüri Üyeliği - ÇOMÜ

October-2017

October 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Jüri Üyeliği - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - İnönü Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Doçentlik Atama Jürisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

August-2017

August 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Profesörlük Atama Jürisi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

July-2017

July 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Yrd.Doç.Atama - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

June-2017

June 2017

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Akademik Kadro Atama - Akdeniz Üniversitesi

March-2017

March 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma - Uludağ Üniversitesi

March-2016

March 2016

Academic Staff Examination

Akademik Personel Sınavı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik Sınavı - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

October-2011

October 2011

Academic Staff Examination

Akademik Personel Sınavı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

October-2010

October 2010

Academic Staff Examination

Akademik Personel Sınavı - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Visual Activities

2021 - 2021

2021 - 2021

Genç Türkü Haziran

Radio Program

Canbay A.

2021 - 2021

2021 - 2021

Genç Türkü Mart

Radio Program

Canbay A., Ergun Güvenç Ç.

2018 - 2018

2018 - 2018

TV Show

CANBAY A.