Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

TÜRKİYE’DEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARINDA VERİLEN YARI ZAMANLI ÇALGI EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.22, pp.341-357, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mektupla Keman Öğrertim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.21, pp.134-152, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Burdur ve Çanakkale Halk Ezgilerinin Karşılaştırmalı Analizi

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 05 December 2019 - 07 February 2020

Müzik Bir Fenomeni Farketmek

III.Uluslararası Farkındalık Konferansı, 5 - 07 December 2019

Köy Enstitülerinde Müzik

IV. Uluslararası Rating Akademi Kongresi, 2 - 03 May 2019

Socio-Economic and Cultural Dimensions of the Differences Between the Types of Music in Turkey

1st International Researches OfTurkish Culture-Arts-LanguageAnd Literature Conference, United States Of America, 15 - 18 August 2017

Books & Book Chapters

Müzik Estetiği ve Çocukta Müziksel Beğeninin Geliştirilmesi

in: MÜZİK ÖĞRETİMİ, Uğur Alpagut-Sadık Yöndem, Editor, Nobel, Ankara, pp.51-71, 2019

Müzik Eğitiminde Örnek Bir Model Köy Enstitüleri

in: Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak, Mehmet Şahin-Mustafa Aydın Başar, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.183-200, 2019

KEMAN İÇİN ÇANAKKALE HALK EZGİLERİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2016

Türkiye'deki Müzik Türleri ve Gelişimleri

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, Nacakcı Zeki, Canbay Alaattin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.199-227, 2013

ÇALGILAR

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, ALAATTİN CANBAY, ZEKİ NACAKCI, Editor, PEGEM, Ankara, pp.83-122, 2013

MÜZİK ESTETİĞİ

in: MÜZİK KÜLTÜRÜ, Nacakcı Zeki, Canbay Alaattin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.229-270, 2013