Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Some Applications in Fundamental Astronomy Education

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.188-194

Temel Astronomi Eğitiminde Yapılabilecek Bazı Uygulamalar

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.50

Determination the Rotational Period of a Minor Planet via Period04 Program

Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi-Özetler Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.238

Asteroid Observations at COMU Observatory

Binary Stars and Exoplanets Workshop, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 February 2016

Fark Fotometrisi Yoluyla Bir Asteroidin Dönme Dönemini Belirleme

XIX. Ulusal Astronomi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 February 2015

Asteroidlerde Yarkovsky ve YORP Etkisi

VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi-Tam Metin Kitabı, Malatya, Turkey, 27 August - 01 September 2012, pp.57-63

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi'nde Asteroidlere İlişkin Fotometrik Modelleme Çalışmaları

XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi-Tam Metin Kitabı, Malatya, Turkey, 27 August - 01 September 2012, pp.9-16

ÇOMÜ Asteroid Projesi

Astronomi ve Uzay Bilimlerinde ÇOMÜ ve İÜ Ortaklığı Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 April 2012

A Convex Inversion Application for Asteroid 201 Penelope's Photometric Observation Data

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi-Özet Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.397

Teleskop Kubbelerinin Otomasyonu ve Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Teleskop Kubbelerine Uygulanması

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi-Özet Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.387

A Convex Inversion Application for 201 Penelope s Photometric Observation Data Obtained From CARC UPO TUG and Literature

Methods and Instruments in Astronomy: From Galileo Telescopes to Space Projects, International Workshop NAO2010-Abstract Book, Nikolaev, Ukraine, 17 - 20 May 2010, pp.28

Astronomi ve Astrofiziğin Bilim Eğitimindeki Yeri ve Bir Proje Örneği1

Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale, 1 - 03 May 2009

Astronomi ve Astrofiziğin Bilim Eğitimindeki Yeri ve Bir Proje Örneği-The Importance Of Astronomy and Astrophysics in Science Education Exemplified by Study of a Project

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği), Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Bazı Ana Kuşak Asteroidlerin Işık Eğrileri ve Işık Eğrilerinden Belirlenen Parametreler

XVI.Ulusal Astronomi Kongresi ve V.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 8 - 12 September 2008, vol.2, pp.1188-1199

Teleskop Kubbelerinin Otomasyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Teleskop Kubbelerine Uygulanması

XVI.Ulusal Astronomi Kongresi ve V.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 8 - 12 September 2008, vol.1, pp.490-495

Asteroidlerin Fotometrik Gözlemlerinden Belirlenebilen Bulgular ve ÇOMÜ Gözlemevinde Bazı Asteroidlerin Fotometrik Gözlemleri

XV.Ulusal Astronomi Kongresi ve IV.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, İstanbul, Turkey, 25 August - 01 September 2006, vol.1, pp.421-427

Düzlem Kadranlı Yatay Güneş Saati

İKÜ-Amatör Astronomi Sempozyumu-İKÜ Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 June 2005, vol.3, no.2, pp.59-66

Güneş Saatlerinin Mantığı ve Matematiği

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen Mantık, Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 September 2003, pp.199-211

Books & Book Chapters

Temel Astronomi Eğitiminde Yapılabilecek Bazı Uygulamalar

in: Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Akpınar Dellal N., Yokuş H., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.188-194, 2016

TEMEL ASTRONOMİ EĞİTİMİNDE YAPILABİLECEK BAZI UYGULAMALAR

in: ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİTAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Doç. Dr. Hamit YOKUŞ, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.188-194, 2016

Other Publications