Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

New Times of Minima of Some Eclipsing Binary Stars

Information Bulletin on Variable Stars, vol.6191, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Convex Inversion Application for Asteroid 201 Penelope’s Photometric Observation Data

Balkan Physics Letters (BPL), vol.20, pp.249-254, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

New Times of Minima of Eclipsing Binary Systems 5399

Information Bulletin on Variable Stars, no.5399, pp.1-3, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

The First Eclipsing Binary Observations at the Ulupinar Astrophysics Observatory

Information Bulletin on Variable Stars 5364, no.5364, pp.1-5, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Some Applications in Fundamental Astronomy Education

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.188-194

Temel Astronomi Eğitiminde Yapılabilecek Bazı Uygulamalar

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla, Turkey, 29 September - 02 October 2016, pp.50

Determination the Rotational Period of a Minor Planet via Period04 Program

Türk Fizik Derneği 32. Uluslararası Fizik Kongresi-Özetler Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.238

Asteroid Observations at COMU Observatory

Binary Stars and Exoplanets Workshop, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 February 2016

Fark Fotometrisi Yoluyla Bir Asteroidin Dönme Dönemini Belirleme

XIX. Ulusal Astronomi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 February 2015

Asteroidlerde Yarkovsky ve YORP Etkisi

VII. Ulusal Öğrenci Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi-Tam Metin Kitabı, Malatya, Turkey, 27 August - 01 September 2012, pp.57-63

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gözlemevi'nde Asteroidlere İlişkin Fotometrik Modelleme Çalışmaları

XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi-Tam Metin Kitabı, Malatya, Turkey, 27 August - 01 September 2012, pp.9-16

ÇOMÜ Asteroid Projesi

Astronomi ve Uzay Bilimlerinde ÇOMÜ ve İÜ Ortaklığı Çalıştayı, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 April 2012

A Convex Inversion Application for Asteroid 201 Penelope's Photometric Observation Data

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi-Özet Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.397

Teleskop Kubbelerinin Otomasyonu ve Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Teleskop Kubbelerine Uygulanması

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi-Özet Kitabı, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.387

A Convex Inversion Application for 201 Penelope s Photometric Observation Data Obtained From CARC UPO TUG and Literature

Methods and Instruments in Astronomy: From Galileo Telescopes to Space Projects, International Workshop NAO2010-Abstract Book, Nikolaev, Ukraine, 17 - 20 May 2010, pp.28

Astronomi ve Astrofiziğin Bilim Eğitimindeki Yeri ve Bir Proje Örneği1

Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi Çanakkale, 1 - 03 May 2009

Astronomi ve Astrofiziğin Bilim Eğitimindeki Yeri ve Bir Proje Örneği-The Importance Of Astronomy and Astrophysics in Science Education Exemplified by Study of a Project

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği), Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009

Bazı Ana Kuşak Asteroidlerin Işık Eğrileri ve Işık Eğrilerinden Belirlenen Parametreler

XVI.Ulusal Astronomi Kongresi ve V.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 8 - 12 September 2008, vol.2, pp.1188-1199

Teleskop Kubbelerinin Otomasyonu ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi Teleskop Kubbelerine Uygulanması

XVI.Ulusal Astronomi Kongresi ve V.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 8 - 12 September 2008, vol.1, pp.490-495

Asteroidlerin Fotometrik Gözlemlerinden Belirlenebilen Bulgular ve ÇOMÜ Gözlemevinde Bazı Asteroidlerin Fotometrik Gözlemleri

XV.Ulusal Astronomi Kongresi ve IV.Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi-Tam Metin Kitabı, İstanbul, Turkey, 25 August - 01 September 2006, vol.1, pp.421-427

Düzlem Kadranlı Yatay Güneş Saati

İKÜ-Amatör Astronomi Sempozyumu-İKÜ Güncesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 June 2005, vol.3, no.2, pp.59-66

Güneş Saatlerinin Mantığı ve Matematiği

İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen Mantık, Matematik ve Felsefe I. Ulusal Sempozyumu-Tam Metin Kitabı, Çanakkale, Turkey, 26 - 28 September 2003, pp.199-211

Books & Book Chapters

Temel Astronomi Eğitiminde Yapılabilecek Bazı Uygulamalar

in: Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, Akpınar Dellal N., Yokuş H., Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.188-194, 2016

TEMEL ASTRONOMİ EĞİTİMİNDE YAPILABİLECEK BAZI UYGULAMALAR

in: ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİTAM METİN BİLDİRİ KİTABI, Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL, Doç. Dr. Hamit YOKUŞ, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.188-194, 2016

Other Publications