Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Goat production systems of Turkey: Nomadic to industrial

SMALL RUMINANT RESEARCH, vol.163, pp.15-20, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effect of estrus synchronization on dairy goat milk composition

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.8, pp.681-684, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Study on Behaviour of Goats During Transfer From Birth Place to Another Barn

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.185-189, 2012 (Other Refereed National Journals)

Yeni Doğan Çiftlik Hayvanlarında Doğum Sonrası Adaptasyon Parametreleri

Hayvansal Üretim, vol.50, no.1, pp.74-80, 2009 (Other Refereed National Journals)

Süt keçilerinin erken damızlıkta kullanılması kazançlı

Hasad Hayvancılık, vol.255, pp.74-77, 2006 (Other Refereed National Journals)

A study on birth and birth behavior in goats

Tarım Bililmleri Dergisi, vol.4, no.10, pp.391-401, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Influence of Hoof Overgrowth and Pastern Angle on Delivery Duration in Goats

11th International Animal Science Conference, Kapadokya, Turkey, 20 - 22 October 2019

Plasenta Özelliklerinin Sürüde Kalma Süresi Üzerine Etkisi

9. ULUSAL TARIM KONGRESİ, Bursa, Turkey, 20 - 22 April 2019, vol.1, pp.34

Görüntü İşleme Teknolojilerinin Hayvansal Üretimde Kullanımı

II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU14-15 Aralık 2017, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017

Bir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Markası: Türk Saanen Keçisi

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 15 December 2017, vol.1, pp.35

Morphometric Traits of Turkish Saanen Goats as measured by an Image Processing Method

8th International Balkan Animal Science Conference , Prizren, KOSOVA, 6-8 September 2017, pp.61, Prizsen, KOSOVA, 6 - 08 September 2017

Hoof Charachteristics of Turkish Saanen and Hair Goat Kids on Different Conditions

2nd International Balkan Agriculture Congress, Tekirdağ, Türkiye, 16-18 Mayıs 2017, p.411, Tekirdağ, Turkey, 16 - 18 May 2017

Goat Production Systems of Turkey: From Nomadic to Industrial

12th International Conference On Goats, Antalya, Turkey, 25 - 30 September 2016, pp.4 Sustainable Development

Perspectives of Members on the Sheep amp Goat Breeder Associations

12th International Conference on Goats, Antalya, Turkey, 25 - 30 September 2016

Relationships between Body Temprature Body Pigmentation on Turkish Saanen Goats

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, Bursa, Turkey, 26 - 28 September 2016

A Woman s Point of View on Goat Production

4th Annual International Symposium on Agriculture, ATİNA, Greece, 18 - 21 July 2011

Süt Sığırlarında İşletmede Hayvan Refahı Gözlemleri.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.422-428

Keçilerde Doğrusal Tip Puanlaması Yöntemlerine İlişkin Bir Analiz.

9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, Turkey, 3 - 05 September 2015, pp.510-518 Creative Commons License

Small Ruminant Breeding Strategy and Infrastructure of Sheep and Goat Breeder Association of Turkey

BALNIMALCON 7. Balkan Conference on Animal Science, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 3 - 05 June 2015, pp.41

Çanakkale de Keçi Yetiştiricilerinin Halk Elinde Keçi Islahı Projesi Algısı

Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2014

Türkiye Küçükbaş Hayvancılığına Genel Bir Bakış ve Bir Kısım Öneriler

. Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2014

Üreme Mevsimi Başlangıcında Melatonin Uygulamasının Kıl Keçilerinde Bazı Üreme Özellikleri Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2014

Kıl Keçilerinde Bazı Tip Özellikleri ve Süt Verimi Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, Konya, Turkey, 16 - 18 October 2014

A Review On Breeding Kid Selection As A Part Of “Hair Goat Breeding Under Field Conditions

23th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2012

Çanakkale’de Keçi Sütü Üretimi ve Tüketimine Yönelik Değişimlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Geçmişten Geleceğe Çanakkale Tarımı, Çanakkale, Turkey, 10 - 11 January 2011, pp.594-301

Üniversitelerde Keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları

Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.26-36

Üniversitelerde Keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları

Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.26-36

Üniversitelerde Keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları

Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.26-36

Ülkemizde Keçilerde Üreme Konulu Çalışmalar

Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 June 2010, pp.303-307

Farklı Keçi Genotiplerinde Plasenta Özellikleri

6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 September 2009

Effects of some physiological and hematological parameters on conception rate in estrus period of goats

The V. Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology, Travnik/Vlasic, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007, vol.1, pp.50

Mate Preference Behaviour in Different Dairy Goats

.“Domestic Production Development Strategy” The V Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology., Travnik, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007

Changes in Rectal Temperature in Newborn Turkish Saanen and Maltız Kids

.“Domestic Production Development Strategy” The V Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology., Travnik, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007

Effects of Some Physiological and Hematological Parameters on Conception Rate in Estrus Period of Goats

Peti Simpozij Poljoprıvrede, Veterinarstva, Sumarstva I Biotehnologije, Vlasic, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007, pp.50

Effects of Some Physiological and Hematological Parameters on Conception Rate in Estrus Period of Goats Domestic Production Development Strategy

” The V Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology. 18-20 Oct. 2007, Travnik, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007

Investigation of Courtship Behaviour in Different Goat Genotypes

.“Domestic Production Development Strategy” The V Symposium of Agriculture, Veterinary, Forestry and Biotechnology., Travnik, Bosnia And Herzegovina, 18 October - 20 July 2007

Effects of Some Physiological and Hematological Parameters on Conception Rate in Estrus Period of Goats

Peti Simpozij Poljoprıvrede, Veterinarstva, Sumarstva I Biotehnologije, Vlasic, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 October 2007, pp.50

Çanakkale de Türk Saanen süt keçisi tipinin ıslahı projesi

V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007

A Study on Social Partner Preference in Goat Kids

XVIII. Proc. of Agriculture and Food Industry, Bosnia And Herzegovina, pp.20-21

A Study on Social Partner Preference in Goat Kids

XVIII. Proc. of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2006, pp.20-21

A study of the course of Eimerian oocyst output from naturally infected kids

18th Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Neum, Bosnia And Herzegovina, 14 - 16 September 2005, pp.65-71

Observations on the course of Eimerian oocyst output from naturally infected kids.

XVIII. Ziraat ve Gıda Endüstrisi Sempozyumu,, Neum, Bosnia And Herzegovina, 14 September - 16 May 2005, pp.1

Free Type of Breeding Beef Cattle

XVIII. Ziraat ve Gıda Endüstrisi Sempozyumu,, Bosna-Hersek, p:150-151, 2005., 14 - 16 September 2005, pp.150-151

Türk Saanen keçilerinde elde aşıma ilişkin bazı gözlemler

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 May 2005, vol.1, pp.74-78 Sustainable Development

Bir süt keçisi sürüsünde sağlık kayıtlarının analizi

Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 27 May 2005, vol.1, no.1, pp.138-145

Oğlaklarda Sosyal Partner Tercihi Üzerine Bir Araştırma

I. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 17 May 2005, pp.63-66

Oğlaklarda Sosyal Partner Tercihi Üzerine Bir Araştırma

I. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 16 - 17 May 2005, pp.63-66

Situation of Goat Production Turkey as an Example

2. Tarım, Orman ve Veteriner Fakülteleri Sempozyumu, Bihac, Bosnia And Herzegovina, 29 - 30 September 2004

Birth and Post Parturition Behaviour in Goats

2. Tarım, Orman ve Veteriner Fakülteleri Sempozyumu, Bihac, Bosnia And Herzegovina, 29 September - 30 October 2004

Schätzung der Futteraufnahme auf der Weide bei Milchkühen aus Produktionsdaten

Vortragstagung der DGfZ und GfT, Kiel, Germany, 20 - 21 September 2000, pp.20

Bazı doğum özelliklerinin oğlak büyümesi üzerine etkileri

IV. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 September 2004, vol.1, pp.257-262

Effects of whole wheat feeding and enzym addition on brown layers performance at 2nd year production

Proceedings of the WPSA 11th European Symposium on Poultry Nutrition, FAABOORG, Denmark, 24 - 28 August 1997, pp.258-260

Einfluß unterschiedlicher Fütterungsstrategien auf die Milchleistung und N Effizienz der Kuh

44. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau in der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Kiel, Germany, 24 - 26 August 2000, vol.2, pp.213-216

Gökçeada da İmroz Koyunu Yetiştiriciliği Organik hayvancılık İçin Potansiyel

1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety, 28 April - 01 May 2004

Organik Hayvansal Üretim ve Hayvan Refahı Teori ve Uygulamada Olası Çelişkiler

1st International Congress on Organic Animal Production and Food Safety., 28 April - 01 May 2004

Observations on the Birth of Turkish Saanen Goats

BALNIMALCON 2003, The second joint meeting of Departments of Animal Science of the Balkan countries associated with the 32 nd Annual Session of Scientific Communications of the Bucharest Faculty of Animal Science, Bükreş, Romania, 15 - 17 October 2003, pp.1

Supplementation of an enzyme preparation to wheat and barley based diets fed to commercial brown layers

10th European Symposium on Poultry Nutrition., Antalya, Turkey, 15 - 19 August 1995, pp.360-361