Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2009 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Kimya Anabilimdalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Oksidatif polikondenzasyon ile aromatik halkalı azometin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 2003 Yüksek Lisans

  Oligo-4-[(pridin-3-il-metilen)amino]fenolün sentezi, karekterizasyonu ve termal özelliklerinin incelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Kimya Anabilimdalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 201117025 1.ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı

 • 2011ISO 17025 Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı

 • 2011.ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı

 • 2011ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı

 • 2011ISO 17025 Metot Validasyon Eğitimi

  Kalite Yönetimi , İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvarı

 • 200917025 Eğitimi (deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar )

  Kalite Yönetimi , Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvarı