Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVID-19 Pandemisinin Hemşirelerdeki Psikolojik Etkisi ve Ruh Sağlığının Korunması

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, sa.18, ss.54-59, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)