Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Algılama Teknikleri ile Yanmış Alanların Tespiti: 2022 Muğla Marmaris Orman Yangını Örneği

Trakya Üniversiteler Birliği 6. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 November 2022, pp.38 Sustainable Development

Orman Yangınlarının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Tespiti: Gülnar Örneği

Trakya Üniversiteler Birliği 6. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Çanakkale, Turkey, 17 - 18 November 2022, pp.36 Sustainable Development

Çan Kömür Havzasındaki Maden Göllerinin Hidrokimyası ve Zamana Bağlı Alansal Değişimi

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.121-122

Türkiye ve Sınır Yakınları İçin Koordinat Tabanlı Literatür İndeksleme Tarama Sistemi

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.54-55

Photovoltaic Power Plant Site Selection Using Multi-Criteria Decision Analysis

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, pp.1077-1090 Sustainable Development

Unmanned Aerial Vehicle Equipped with Thermal Camera for Geothermal Monitoring

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON AWARENESS, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 December 2019, pp.237-248

GIS-Based Multi-Criteria Decision Analysis Of Site Selection For Photovoltaic Power Plants In Northwest Turkey

International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-2019), İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.113-120 Sustainable Development

Introduction of Landscape Plants in Dardanos Campus andSuggestions

International Ornamental Plants Congress, Bursa, Turkey, 9 - 11 October 2019, vol.1, no.1, pp.565-576 Creative Commons License

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanarak Rüzgar Enerji Santralleri İçin Yer Tespiti

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1-7

3D Modeling of Historical Remains Using Unmanned Aerial Vehicle, A Case Study: Gallipoli Peninsula

XVIII International Symposium On Modern Technologies, Education And Professional Practice In Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.101-107

Environmental Monitoring of Fly Ash Storage Site, NW Turkey

XXVIII International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy And Related Fields, Sofya, Bulgaria, 8 - 09 November 2018, pp.259-263

Kuzey Troas Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmasında İHA Görüntüsü Tabanlı Mekansal Analizlerin Kullanımı

Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 15 - 19 October 2018, pp.1-6

Çanakkale İli Arkeolojik Yüzey Araştırması: 2017 Yılı Harita Uygulamaları

40. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.225-238

LANDSAT 8 OLI Uydu Görüntüleri Kullanılarak Yüksek Karbon İçerikli Sahaların Tespiti

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2031-2037

Maden Ocaklarının Modellenmesinde İnsansız Hava Araçlarının Kullanımı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, SUCEV2018, Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.2024-2030

MONITORING METAL POLLUTION LEVELS in MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Turkey, 14 - 15 October 2017, vol.4, pp.335-338 Sustainable Development identifier

Using Unmanned Aerial Vehicle for Mining Applications: A Case Study on Open Pit Coal Mine in Northwest Turkey

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.309 Sustainable Development

Environmental Monitoring of Acid Mine Lakes Using 1977-2016 Satellite Image Time Series

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.310

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Arkeolojik Yüzey Araştırmasında Geomatik Uygulamalar, Çanakkale İli Örneği

39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Bursa, Turkey, 22 - 26 May 2017, vol.39, no.1, pp.45-60

Çanakkale Doğalgaz Coğrafi Bilgi Sistemi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 06 May 2017, vol.16, no.1, pp.1-4

Creating a National Park Geographic Information System: A Case Study for the Mount Ida

5th International Conference on Carthography and GIS, Rıvıera, Bulgaria, 15 - 20 June 2014, vol.1-2, no.1, pp.541-546

Determining Hydrogeochemical Characteristics of Geothermal Resources in Biga Peninsula (city of Canakkale), NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.261

Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.65 Sustainable Development

Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in NW Turkey

International Association of Hydrogeologist 40th International Congress, Perth, Australia, 15 - 20 September 2013, pp.195

Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem ile Modellenmesi

14.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 17 May 2013, pp.1

Monitoring Landslides in The Northern Part of The Biga Peninsula (Canakkale, Turkey) and Creating Thematic Maps Based on The Geographic Information System

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 8 - 09 November 2012, pp.68-76

3B Mekansal Veri Elde Etme ve Modelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Sivas, Turkey, 17 - 19 November 2011, pp.62-67

Spatial Data Handling and Modeling for 3D GIS

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 5 - 06 November 2009, pp.70-78

3D City Modeling through CityGML

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 6 - 07 November 2008, pp.65-72

GIS and Cartography for Mountain Activities and Natural Resources

2nd International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, 21 - 24 January 2008, pp.123-132 Sustainable Development

Virtual Reality in Geospatial Applications

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 8 - 09 November 2007, pp.225-235

Cybercartography

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 8 - 09 November 2007, pp.178-186

Siber Kartografya

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Trabzon, Turkey, 30 October - 02 November 2007, pp.145-153

Effects of Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS to Non-Point Source Water Pollution Modelling

14th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Sevilla, Spain, 10 - 14 October 2007, pp.356-357

Geovisualization and Geospatial X3D

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 9 - 10 November 2006, pp.68-75

Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS: Effects of Drainage Lines and Resolution

10th International Conference on Diffuse Pollution und Sustainable Watershed Management (DipCon 2006), İstanbul, Turkey, 18 - 22 September 2006, pp.125-133

Virtual Reality and 3D Cartography

International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields, Sofıa, Bulgaria, 3 - 04 November 2005, pp.67-75

Mekansal Verilerin 3 Boyutlu Görselleştirilmesi - YTÜ Davutpaşa Kampüsü

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Turkey, 6 - 09 October 2005, pp.175-183

Coğrafi Sanal Gerçeklik Modelleme Dili ve 3B Kartografya

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.378-385

3D Visualization of YTU Davutpaşa Campus Area

XXth ISPRS Congress, İstanbul, Turkey, 12 - 23 July 2004, pp.186-195

Books & Book Chapters

in: Propontis and Surrounding Cultures, Prof. Dr. Vedat KELEŞ, Editor, Zero To Three , İstanbul, pp.923-933, 2020

Unmanned Aerial Vehicle Supported Archaeological Survey Applications in Çanakkale

in: NEW RESEARCHES IN THE NORTHERN TROADSurface Survey in the Central District at Çanakkale from the Neolithic Period to the end of the Iron Age, DERYA YILMAZ, Editor, EGE YAYINLARI, İstanbul, pp.201-216, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) & Papatya Yayıncılık, pp.689-694, 2006