Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Precision Feeding in Laying Hens by Sound Technology

JOTAF, vol.13, no.3, pp.134-142, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hayvancılıkta Hassas Tarım

Tarım Türk Dergisi, no.54, pp.51-56, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etlik Piliçler İçin Bir Sağlık Tarama Robotunun Tasarımı ve Geliştirilmesi

34. Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Bilecik, Turkey, 07 September 2022

Precision Farming in All Aspects

ICONST 21, 8 - 10 September 2021, pp.30

. Impact of tillage tools on the soil properties and crop productivity of a clay loam soil in dryland farming

International Soil Tillage Research Organisation (ISTRO) 17th Triennial Conference, Germany, pp.310 Sustainable Development

ZEYTİN AĞACI BUDAMA ARTIK POTANSİYELİNİN HESAPLANMASINA YÖNELİK KATSAYININ BELİRLENMESİ

4. ÇUKUROVA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151

Zeytin ağacı budama artık potansiyelinin hesaplanmasına yönelik katsayının belirlenmesi

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151

Zeytin ağacı budama artık potansiyelinin hesaplanmasına yönelik katsayının belirlenmesi

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.150-151

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OFLIVESTOCK IN BALKAN COUNTRIES SOUND ANALYSIS EXAMPLE

6th International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2019, Tirane, Albania, 18 - 20 June 2019, pp.1-4 Sustainable Development

EVALUATION OF LIGHTNING CONDITIONS IN COMMERCIAL DAIRY FARMS

6. International Congress on Fundamental and Applied Sciences, Tiran, Albania, 18 - 20 June 2019, vol.1, no.1, pp.17-18

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK FARMING IN BALKAN COUNTRIES; SOUND ANALYSIS EXAMPLE

6. International Congress on Fundamental and Applied Sciences, Tiran, Albania, 18 - 20 June 2019, pp.17-20 Sustainable Development

Etlik Piliç Üretiminde Hassas Hayvancılık Teknolojilerinin Önemi

5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019

Impotance of PLF Technology in Broiler Production

5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.5-10

Hassas Hayvancılık Teknolojilerinin Çiftçi ve Hayvan Etkileşimi Üzerine Etkisi

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.2

Hayvan Refahında Hassas Hayvancılık Teknolojilerinin Önemi

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.3

Etlik Piliçlerin Beslenme Davranışlarının Belirlenmesinde Yeni Teknolojiler

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.4

Tarımsal Alet, Makina ve Teknoloji Kullanım Projeksiyonu (Kırklareli İli Örneği)

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.5

Bitki Sağlığı Analizi ve Zararlı Kontrolünde Dron Kullanımı

International Congress on Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2018, pp.1

Precision Livestock farming Approach to Measure the Live Weight of Animals

International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey, 2 - 05 September 2018, pp.399-401

Evolution of the Different Assessment Methods on Leg Weaknesses and Lameness of Broilers

International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey, 2 - 05 September 2018, pp.219-224

The Role of Precision Farming in Pest Management and Crop Yield

International Agricultural, Biological and Life Science Conference, Edirne, Turkey, 2 - 05 September 2018, pp.440-443

Çanakkale Hayvancılığının Gelişimi İçin Teknolojik Çözümler

II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu, Turkey, 14 - 15 December 2017

Automatic Assessment of Animal Health and Welfare by Precision Livestock Farming Technologies

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.1

Automatic Assessment of Animal Health and Welfare by Precision Livestock Farming Technologies

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.1

Automatic Assessment of Animal Health and Welfare by Precision Livestock Farming Technologies

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture,, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.17

Comparison of Three-Dimensional and Two-Dimensional Camera Systems for Automatic Detection of Lameness in Broilers

13th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture International Workshop onPrecision Agriculture,, İzmir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.20

Development of an early detection system to identify the dead broilers using thermal imaging

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.155

An early detection system for lameness of broilers using image processing

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.44

Using 3D Vision Camera System To Automatically Assess The Lameness Of Broiler Chickens

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.516

Evaluation of different soil management strategies regarding to pest population

3. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.214

Evaluation of different soil management strategies regarding to pest population

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.214

Evaluation of different soil management strategies regarding to pest population

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.214

Development of an early detection system to identify the dead broilers using thermal imaging

The 3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapeşte, Hungary, 3 - 07 May 2017, pp.155

Economic and Ecologic Soil Management Practices in Olive Cultivation

2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.474

Automatic detection of the lateral body oscillations to assess the lameness of broilers

2nd International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.476

Automatic Detection and Localisation of Sick Animals by Sound Technology

2. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.16-23

Automatic detection of the lateral body oscillations to assess the lameness of broilers

2. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.5-12

The Effects of Beak Trimming on the Generated Pecking Sounds and Feed Intake of Laying Hens

2. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016, pp.26-32

Fully automated monitoring tool to detect feed uptake of multiple broiler chickens by sound analysis.

7. European Conference on Precision Livestock Farming, Milan, Italy, 15 - 18 September 2015, pp.15-19

Bitki Büyüme ve Sağlığının Değerlendirilmesinde Görüntü Analizi

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.570-576

Bitki Büyüme ve Sağlığının Değerlendirilmesinde Görüntü Analizi (Değerlendirilme aşamasında)

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1

Tavukçulukta Görüntü İşleme ve Ses Analizi Uygulamaları

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.36

Tavukçulukta Görüntü İşleme ve Ses Analizi Uygulamaları

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1

Çanakkale Bölgesinde Koruyucu Toprak İşleme Konusundaki Bilgilenme Durumunun Belirlemesi Üzerine Bir Araştırma

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015, vol.1, no.1, pp.153-159

Hayvancılıkta Hassas Tarım

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 1 - 05 September 2015, pp.33-37

Ses Teknolojisi ile Yumurtacı Tavukların Yem Tüketiminin Otomatik Olarak Belirlenmesi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 June - 11 May 2015, pp.23-31

Öksürük Sesi Analizi ile Hasta Hayvanların Tespiti ve Barınak İçindeki Konumlarının Otomatik Olarak Belirlenmesi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.31-36

Hassas Tarim Teknolojilerindeki Gelişmeler

Türkiye Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi, Turkey, 12 - 16 January 2015

HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 16 January 2015, vol.1, pp.295-320

A Real Time Monitoringof Broiler Feed Intake by Sound Technology

12h Int. Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG 2014), Nevşehir, Turkey, 3 - 06 September 2014, pp.22

A Fully Automated Monitoring Tool to Detect Lameness of Broiler Chickens By Image Analysis

12h Int. Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG 2014), Nevşehir, Turkey, 3 - 06 September 2014, vol.1, pp.17

A Real-Time Measurement of Broiler Feed Intake by Sound Technology

12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014), Nevşehir, Turkey, 3 - 06 September 2014, pp.56-78

A Fully Automated Monitoring Tool to Detect Lameness of Broiler Chickens by Image Analysis

12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (ADAGENG2014), Nevşehir, Turkey, 3 - 06 September 2014, pp.69-75

An Innovative Monitoring System to Measure the Feed Intake of Broiler Chickens using Pecking Sounds.

Joint European Conference on Precision Livestock Farming (ECPLF), Leuven, Belgium, 10 - 12 September 2013, pp.68-75

A relational Study of Gait Score with Resting Behaviours of Broiler Chickens

Joint European Conference on Precision, Leuven, Belgium, 10 - 12 September 2013, pp.89-96

Automatic identification of activity levels of broiler chickens with different gait scores in a small flock

ASABE International Annual Meeting, Texas, United States Of America, 29 July - 01 August 2012, pp.48-56

ACTIVITY ANALYSIS IN BROILER CHICKENS WITH DIFFERENT GAIT SCORES

XVIIth CIGR World Congress, Quebec City, Canada, 13 - 17 June 2010, pp.425-429

SOUND ANALYSIS FOR HEALTH MONITORING IN COMMERCIAL PIGGERIES

Second European Symposium on Porcine Health Management "Pig Health, Performance and Welfare", Hannover, Germany, 26 - 28 May 2010, pp.24-29

Short-term responses of soil physical properties to maize tillage-planting systems in a semiarid Mediterranean environment in Western Turkey

10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.371-378

Maize (Zea mays L.) response to tillage systems after winter vetch on a clay loam soil in Western Turkey

International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008, SOIL-SOCIETY-ENVIRONMENT, Viyana, Austria, 25 - 29 August 2008, pp.314-315

Çanakkale ili buğday üretiminde farklı toprak işleme yöntemlerinin karşılaştırılması.

Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kogresi, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 September 2006, pp.41-47

Impact of Tillage Tools on the Soil Properties and Crop Productivity of a Clay Loam Soil in Dryland Farming.

International Soil Tillage Research Organisation 17th Triennial Conferance, Kiel, Germany, 28 August - 01 September 2006, vol.1, pp.310-315 Sustainable Development

Influence of tillage systems on weed density for winter wheat production in a clay-loam soil under dryland conditions

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.254-258 Sustainable Development

Tillage practices for winter wheat vetch rotation farming in the dryland Mediterranean climate 9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture 27th International Conference of CIGR Section IV The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture Sep 27 29 2005 İzmir Turkey

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.6-12 Sustainable Development

Influence of tillage systems on weed density for winter wheat production in a clay-loam soil under dryland conditions.

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 27 - 29 September 2005, pp.54-64 Sustainable Development

Tillage practices for winter wheat-vetch rotation farming in the dryland Mediterranean climate

9th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture & 27th International Conference of CIGR Section IV: The Efficient Use of Electricity and Renewable Energy Sources in Agriculture, İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2005, pp.6-12 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ARDA

in: Türkiyede Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller, AYDIN, Editor, İksad Yayınevi, Çanakkale, pp.1-3, 2021

ARDA

in: Türkiyede Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları: Zorluklar ve Potansiyeller, AYDIN, Editor, İksad Yayınevi, Çanakkale, pp.1-2, 2021

Developments in the use of electronic technologies in livestock farming

in: New Approaches and Applications in Agriculture, , Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.100-120, 2020

Termographic approach in precision livestock farming

in: New Approaches and Applications in Agriculture, , Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.77-99, 2020