General Information

Biography

1969 Yılında Balıkesir'de doğdu. 1987 Yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesinden mezun oldu. 1992 Yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü bitirdi. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım İşletmeciliği Bilim Dalında 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 2011 yılına kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. 2012 yılına kadar Doğu Marmara Kalkınma Ajansında uzman olarak çalıştı. 2012 -2018 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde görev yaptı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. 

Institutional Information

Unit
Ziraat Fakültesi
Department
Tarım Ekonomisi
Program
Tarım İşletmeciliği

Contact