General Information

Institutional Information: Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi, Tarım Işletmeciliği
Research Areas: Agricultural Sciences, Agriculture, Farming Economy, Agriculture Management, Agricultural Production Economics

Names in Publications: Semerci Arif, Semerci A.

Metrics

Publication

145

Citation (WoS)

90

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

79

H-Index (Scopus)

5

Project

11

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

1969 Yılında Balıkesir'de doğdu. 1987 Yılında Bursa Ziraat Meslek Lisesinden mezun oldu. 1992 Yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü bitirdi. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Tarım İşletmeciliği Bilim Dalında 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 2011 yılına kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yaptı. 2011-2012 döneminde Doğu Marmara Kalkınma Ajansında uzman olarak çalıştı. 2012 -2018 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde görev yaptı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde görev yapmaktadır.