Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Tuna Vilâyeti'nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)

Yeni Türkiye , vol.21, no.66, pp.1309-1354, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kavânin-i Yeniçeriyân ve Bosnalı Müslüman Çocuklarının Devşirilmesi Meselesinin Tenkidi

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 4-6 Ekim 2016, Çanakkale, Bildiriler, Cilt I, Ed. Aşkın KOYUNCU, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.193-233

Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2015, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.4, no.1, pp.113-144

Opitıt za vıstanie v Tırnovo prez 1835 g v svetlinata na dokumenti ot osmanskite arhivi

Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.237-259

Osmanlı Belgeleri Işığında 1835 Yılında Tırnova da Meydana Gelen Ayaklanma Teşebbüsü

Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Uluslararası Dil, Tarih ve Edebiyat Sempozyumu-II, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.213-235

Sofya daki Sofu Mehmed Paşa Camisi Kara Cami nin Kiliseye Dönüştürülmesi

Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, Bildiriler, C. II, 13-15 Mayıs 2010, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Manisa, Manisa, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.129-146

Osnovavaneto na Bılgarskata Ekzarhiya i natsionalnite problemi v Makedoniya 1870 1903

100 godini ot Ilindensko-Preobrajenskoto vıstanie (1903 g.). Sbornik Dokladi ot Mejdunarodnata Nauçna Konferentsiya, Sofiya, 26-27 Septemvri 2003 g., Sofya, Bulgaria, 26 - 27 September 2003, pp.301-316

Books & Book Chapters

Dokumenti-Transliteratsiya

in: CHASING LEVSKI and the REVOLUTIONARIES New Ottoman Documents, SABEV,O.,CHAUSHEVA,KOMBOV,V.,KOYUNCU,A., Editor, Publisher “Za bukvite – O pismeneh, Sofija, pp.126-168, 2020

Kavânin-i Yeniçeriyân and the Recruitment of Bosnian Muslim Boys as Devshirme Reconsidered

in: State and Society in the Balkans Before and After Establishment of Ottoman Rule, Rudic, Srdan - Aslantaş, Selim, Editor, The Institute Of History Belgrade: Yunus Emre Enstitüsü-Turkish Cultural Centre, Belgrade, pp.283-317, 2017

Alman Birliği’nin Kurulmasından Birinci Dünya Savaşına Kadar Avrupa (1871-1914)

in: Yakınçağ Avrupa Tarihi,, Pınar H., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.82-111, 2017

Devşirme Tarihine Bir Derkenar: Bosna'nın İslamlaşması ve Osmanlı Terminolojisinde Potur ve Potur Oğulları Terimlerinin Anlamı

in: Türk Sosyal Tarihçiliğinde Bir "Yalnız" İsim Bahaeddin Yediyıldız'a Armağan, Yunus Koç, Serhat Küçük, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.213-259, 2015

Bulgaristan’dan Göç ve Türk Varlıklarının Tasfiyesi (1877-1908)

in: Balkanlar ve Göç (The Balkans and Mass Immigration), Örenç A. F., Mangaltepe İ., Editor, Bursa Kültür A.Ş., İhlas Matbaacılık, Bursa, pp.525-558, 2013 Sustainable Development

Yunanistan'da Bağımsız Devlet

in: Balkanlar El Kitabı, 1. Cilt: Tarih, Gökdağ B. A., Karatay O., Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.473-497, 2013

The Ottoman Reaction to the Bulgarian Independence Declaration (1908–1909)

in: Turkish-Bulgarian Relations: Past and Present, Türkeş M., Editor, Tasam Publication, İstanbul, pp.27-55, 2010

Yunanistan'da Bağımsız Devlet

in: Balkanlar El Kitabı Cilt 1 Tarih, Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, Editor, Karam & Vadi Yayınları, Ankara, pp.488-514, 2006

Metrics

Publication

45

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

11

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals