Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü