Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PROFESYONEL VOLEYBOL ANTRENÖR DAVRANIŞLARININ FARKLI LİGLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.300

Düzenli Egzersizin Bazı Fiziksel, Fizyolojik Parametreler ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 31 Ekim 2018, ss.463

Kitap & Kitap Bölümleri

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Teknolojileri: Donanım

Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim teknolojileri, Yunus Arslan, Kıvanç Semiz, Editör, Pegem Akademi, ss.27-34, 2019