Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğumhanelerde ergonomik riskler ve tehlikelerin saptanması

2. Uluslararası Rating Akademi Kongresi: UMUT, 19 - 22 April 2018, pp.521-527

Sağlık sektörü ve inovasyon

2. Uluslararası Rating Akademi Kongresi: UMUT, Çanakkale, Turkey, 19 - 21 April 2018

Hastanelerde Ergonomik Risk faktörleri/Ergonomıc Rısk Factors In Hospıtals

III IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.208

Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi.

ULEAD 2017 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.325

İş kazalarında ilkyardım eğitiminin önemi

ULEAD 2017-7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.325

Çalışma Hayatında Ergonomi

7th International Congress of Research in Education, 27 - 29 April 2017

Internet addiction among vocational students in Çanakkale Example of Biga Vocational School

International Conference on New Horizons in Education, Vienna, Austria, 13 - 15 July 2016, vol.3, pp.114-121

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve Internet Kullanimina Yönelik Tutumlari ÇOMÜ Biga MYO Örneği

The Eighth International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Meslek Yüksekokulları İçin Önemi

VIII. International Congress of Edication Research, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.1638-1644

Books & Book Chapters

Sağlık Çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği

in: Sağlık Bilimlerinde Multisipliner Araştırmalar, Ayten DİNÇ, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.9-23, 2020