Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

A hybrid approach based on deep learning for gender recognition using human ear images

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.37, no.3, pp.1579-1594, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

A novel dataset of human daily activities: Its benchmarking results for classification performance via using deep learning techniques

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.2, pp.759-777, 2021 (SCI-Expanded) identifier

An Optimized Image Segmentation Approach Based on Boltzmann Machine

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol.31, pp.792-807, 2017 (SCI-Expanded) identifier identifier

An Automatic Optic Disk Detection and Segmentation System using Multi-level Thresholding

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, vol.14, no.2, pp.161-172, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

A REVIEW ON SEMANTIC VIDEO ANALYSIS USING MULTIMEDIA ONTOLOGIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.25, no.4, pp.719-739, 2010 (SCI-Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Deep Learning based Ship Variants Classification Using Different Scale Images

Zeki sistemler teori ve uygulamaları dergisi (Online), vol.5, no.2, pp.161-167, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

An Approach for Audio-Visual Content Understanding of Video using Multimodal Deep Learning Methodology

Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences, vol.5, no.2, pp.181-207, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Benzetimli Tavlama Tekniğini Kullanan Eniyilenmiş Görüntü Ve Video İşleme Üzerine Kısa Bir Literatür Araştırması

Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), vol.8, no.2, pp.35-39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kısıtlanmış Boltzmann Makinesi Ve Farklı Sınıflandırıcılarla Oluşturulan Sınıflandırma İş Hatlarının Başarımının Değerlendirilmesi

International Journal of Informatics and Technologies (Gazi University), vol.11, pp.223-233, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Görüntülerde İnsan Kulağı Tespit Ve Bölütlemesini Temel Alan Biyometrik Yetkilendirme Üzerine Bir İnceleme

International Journal of Informatics and Technologies (Gazi University), vol.9, pp.97-112, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Query Evaluation Approach using Opinions of Turkish Financial Market Professionals

TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, vol.4, no.3, pp.301-305, 2015 (ESCI) Sustainable Development identifier

Esnek Hesaplamada Sinirsel Bulanık Sinerjiyi Temel Alan Sistemler ve Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet University Science Journal, vol.35, no.2, pp.54-86, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Videolardaki Hareketli Nesnelerin Tespit Ve Takibi İçin Uyarlanabilir Arkaplan Çıkarımı Yaklaşımı Tabanlı Bir Sistem

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture (JEA), vol.18, no.1, pp.93-110, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Bulanık Karar Verme Sistemlerinde Paralel Hesaplama

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES), vol.19, no.2, pp.61-67, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Automatic Extraction of Retinal Blood Vessels: A Software Implementation

European Scientific Journal (European Scientific Institute), vol.8, no.30, pp.47-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends

Machine GRAPHICS & VISION - Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences, vol.19, no.4, pp.367-409, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Review and Evaluation of Well-Known Methods for Moving Object Detection and Tracking in Videos

Journal of Aeronautics and Space Technologies (HUTEN), vol.04, no.4, pp.11-22, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel-Bulanık Karar Destek Sistemi

İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi Seri D: Mühendislik, vol.08, no.1, pp.15-25, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

A Proposal for Building up A Social-Consctructivism-Based Distance Learning System for Ege University

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.33-52, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kutup Dengeleme Problemi İçin Yüksek Başarımlı Bir Optimizasyon Tekniği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.2, pp.175-183, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.22, no.1, pp.139-147, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Monte Carlo simulation of ideal polymer chain using parallel computing technique

Moldavian Journal of the Physical Sciences, vol.06, pp.311-319, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Deep Learning-based Approach to Detect Diseases from Human Retina's Optical Coherence Tomography Images

5th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA2022), Muğla-Fethiye, Turkey, 07 September 2022, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Colorization and Enhancement of Old Images Using Generative Adversarial Networks

5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies 2022, Tokat, Turkey, 28 - 29 May 2022, vol.5, pp.38-43

Development of a Deep Learning Based Model for Recognizing the Environmental Sounds in Videos

5th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies 2022, Tokat, Turkey, 28 - 29 May 2022, vol.5, pp.53-58

Clustering Methods Comparison for Optimization of Adaptive Neural Fuzzy Inference System

30th IEEE International Conference on Signal Processing and Communications Applications (Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı) 2022, Karabük, Turkey, 15 May - 18 June 2022, vol.1, pp.1-4

A Software Tool to Build The Audio Emotional State Classifier based on Deep Learning Architectural Models

4th International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA'21), Yalova, Turkey, 4 - 06 June 2021, vol.2, pp.80

The Moving Object Detection and Tracking in Panoramic Videos

The International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21), Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021

An Approach based on the Active Contour and GrabCut Synergy Using Super Pixel Cluster Regions in Automatic Segmentation of the Human Ear

Future Learning 2020: 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution (FL 2020), Muğla, Turkey, 20 October 2020

İnsan Aktivitelerinin Derin Öğrenme Kullanılarak Sınıflandırılması

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2019), Balıkesir, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.0

Tekrarlayan Sinir Ağı Modelleri Kullanılarak Yapılan Ses Sınıflandırma İçin Bir Başarım Kıyaslama Çalışması

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2019), Balkesir, Turkey, 3 - 06 October 2019, vol.1, pp.33-40

The Semi-Automatic Approach to Extract the Features of Human Facial Region Insan Yüz Bölgesi Özniteliklerinin Elde Edilmesi Icin Yari Otomatik Yaklasim

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019 identifier

Grafik İşlem Biriminde Büyük Veri İşlenmesi

19. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2017), Aksaray, Turkey, 8 - 10 February 2017, vol.0, pp.159-165

Ultrasonik Siber Saldırıların Derin Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Önlenmesi Üzerine Bir İnceleme

International Eurasian Conference on Science Engineering and Technology (EurasianSciEnTech2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, vol.1, pp.2192-2200

Benzetimli Tavlama Tekniğini Kullanan Eniyilenmiş Görüntü Ve Video İşleme Üzerine Kısa Bir Literatür Araştırması

International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design 2018, Kırklareli, Turkey, 26 - 28 September 2018, vol.0, pp.11