Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A novel dataset of human daily activities: Its benchmarking results for classification performance via using deep learning techniques

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.36, sa.2, ss.759-777, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Optimized Image Segmentation Approach Based on Boltzmann Machine

APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.31, ss.792-807, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Automatic Optic Disk Detection and Segmentation System using Multi-level Thresholding

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.14, sa.2, ss.161-172, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A software for performance evaluation and comparison of people detection and tracking methods in video processing

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, cilt.55, sa.3, ss.677-723, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A REVIEW ON SEMANTIC VIDEO ANALYSIS USING MULTIMEDIA ONTOLOGIES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.25, sa.4, ss.719-739, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benzetimli Tavlama Tekniğini Kullanan Eniyilenmiş Görüntü Ve Video İşleme Üzerine Kısa Bir Literatür Araştırması

Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), cilt.8, sa.2, ss.35-39, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısıtlanmış Boltzmann Makinesi Ve Farklı Sınıflandırıcılarla Oluşturulan Sınıflandırma İş Hatlarının Başarımının Değerlendirilmesi

International Journal of Informatics and Technologies (Gazi University), cilt.11, ss.223-233, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Görüntülerde İnsan Kulağı Tespit Ve Bölütlemesini Temel Alan Biyometrik Yetkilendirme Üzerine Bir İnceleme

International Journal of Informatics and Technologies (Gazi University), cilt.9, ss.97-112, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Query Evaluation Approach using Opinions of Turkish Financial Market Professionals

TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS, cilt.4, sa.3, ss.301-305, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Esnek Hesaplamada Sinirsel Bulanık Sinerjiyi Temel Alan Sistemler ve Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme

Cumhuriyet University Science Journal, cilt.35, sa.2, ss.54-86, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Videolardaki Hareketli Nesnelerin Tespit Ve Takibi İçin Uyarlanabilir Arkaplan Çıkarımı Yaklaşımı Tabanlı Bir Sistem

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture (JEA), cilt.18, sa.1, ss.93-110, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulanık Karar Verme Sistemlerinde Paralel Hesaplama

Pamukkale University Journal of Engineering Sciences (PAJES), cilt.19, sa.2, ss.61-67, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Automatic Extraction of Retinal Blood Vessels: A Software Implementation

European Scientific Journal (European Scientific Institute), cilt.8, sa.30, ss.47-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Image Segmentation Using Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms: Survey and Trends

Machine GRAPHICS & VISION - Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences, cilt.19, sa.4, ss.367-409, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Review and Evaluation of Well-Known Methods for Moving Object Detection and Tracking in Videos

Journal of Aeronautics and Space Technologies (HUTEN), cilt.04, sa.4, ss.11-22, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basketbolda Oyuncu Seçimi İçin Sinirsel-Bulanık Karar Destek Sistemi

İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi Seri D: Mühendislik, cilt.08, sa.1, ss.15-25, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Proposal for Building up A Social-Consctructivism-Based Distance Learning System for Ege University

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.10, sa.2, ss.33-52, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kutup Dengeleme Problemi İçin Yüksek Başarımlı Bir Optimizasyon Tekniği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, sa.2, ss.175-183, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Monte Carlo simulation of ideal polymer chain using parallel computing technique

Moldavian Journal of the Physical Sciences, cilt.06, ss.311-319, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

En Uygun Otomobil Seçimi Problemi İçin Bir Bulanık Promethee Yöntemi Uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.139-147, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Moving Object Detection and Tracking in Panoramic Videos (Panoramik Videolarda Hareketli Nesne Tespiti Ve Takibi)

The International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies-Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21), Balıkesir, Türkiye, 22 Şubat 2021

An Approach based on the Active Contour and GrabCut Synergy Using Super Pixel Cluster Regions in Automatic Segmentation of the Human Ear

Future Learning 2020: 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution (FL 2020), Muğla, Türkiye, 20 Ekim 2020

İnsan Aktivitelerinin Derin Öğrenme Kullanılarak Sınıflandırılması

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2019), Balıkesir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, cilt.0

Tekrarlayan Sinir Ağı Modelleri Kullanılarak Yapılan Ses Sınıflandırma İçin Bir Başarım Kıyaslama Çalışması

2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA 2019), Balkesir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.33-40

The Semi-Automatic Approach to Extract the Features of Human Facial Region Insan Yüz Bölgesi Özniteliklerinin Elde Edilmesi Icin Yari Otomatik Yaklasim

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, ISMSIT 2019, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019 identifier

Grafik İşlem Biriminde Büyük Veri İşlenmesi

19. Akademik Bilişim Konferansı (AB 2017), Aksaray, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2017, cilt.0, ss.159-165

Ultrasonik Siber Saldırıların Derin Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Önlenmesi Üzerine Bir İnceleme

International Eurasian Conference on Science Engineering and Technology (EurasianSciEnTech2018), Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018, cilt.1, ss.2192-2200

Benzetimli Tavlama Tekniğini Kullanan Eniyilenmiş Görüntü Ve Video İşleme Üzerine Kısa Bir Literatür Araştırması

International Congress on Entrepreneurship, Technology, Innovation and Design 2018, Kırklareli, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.0, ss.11