Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kırsal Kalkınmada Turizmın Rolü: Assos Örneği

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumları-Ayvacık Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 29 - 30 Ağustos 2008, ss.249-256