Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The early type contact binary system V 382 Cygni

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SUPPLEMENT SERIES, cilt.134, ss.327-331, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A model of the early type binary system BF Aurigae

REVISTA MEXICANA DE ASTRONOMIA Y ASTROFISICA, cilt.33, ss.131-135, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Generalization on Right Ideals of Prime Rings with α-Derivations

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.9, ss.2190-2199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A GENERALIZED STUDY ON CLOSED LIE IDEALS WITH (α,α)-DERIVATIONS

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimler, cilt.7, ss.195-203, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ClosedLieIdeals of Prime Rings with Generalizedα−derivations

International Journal of Mathematics Trends and Technology, cilt.65, ss.101-109, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reverse and Jordan (휶,휷)− biderivation on Prime and Semi-prime Rings

Adıyaman University Journal of Science, cilt.9, ss.149-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Generalized Reverse Derivations On Closed Lie Ideals

Journal of Scientific Perspectives, cilt.2, ss.61-74, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Regular Elements of the Complete Semigroups of Binary Relations

International Journal of Mathematics Trends and Technology, cilt.52, ss.411-419, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Note On The Source Of Semiprimeness Of σ-Prime Rings

7th International Scientific Research Congress, Science and Engineering, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Mart 2020

A NOTE ON THE SOURCE OF SEMIPRIMENESS OF SEMIGROUPS

9th MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES, 8 - 10 Kasım 2019, ss.53

GENELLEŞTİRİLMİŞ (α,α)-TÜREVLİ ASAL HALKALARDA DEĞİŞMELİLİK

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES, 16 - 17 Kasım 2018, ss.385-396

On Closed Lie Ideals of Prime Rings with Generalized(α,α)- Derivations

5th International Congress on Multidisciplinary Studies, 2 - 03 Kasım 2018, cilt.1, ss.98-109

GENERALIZED REVERSE DERIVATIONS ON LIE IDEAL OF RINGS

2. International Rating Academy Congress and Exhibition on Hope, 19 - 21 Nisan 2018, ss.147

Kitap & Kitap Bölümleri

2. Bölüm

Genel Matematik ve Finans Uygulamaları, Albayrak Barış, Editör, Dora Yayıncılık, Bursa, ss.43-81, 2018