Araştırma Alanları

  • Deniz Biyolojisi

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoteknoloji

  • Çevre Biyolojisi

  • Ekoloji

  • Hidrobiyoloji

  • Biyolojik Oşinografi

  • Populasyon Biyolojisi

  • Populasyon Genetiği

  • Temel Bilimler