Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optical, Structural and Surface Characterization of Li Doped CdTe Thin Films

Third European Conference on Renewable Energy Systems, 7 - 10 Ekim 2015

Electrical properties of Sn doped CdS thin films grown by ultrasonic spray pyrolysis technique

9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24 - 27 Ağustos 2015

Growth and characterization of ZnO thin films doped with vanadium

7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27 Haziran - 01 Temmuz 2011

ZnO:Co İnce Filmlerinin Üretilmesi ve Fotolüminesans Özellikleri

17. Yoğun Madde Fiziği (YMF17)-Ankara Toplantısı, Türkiye, 05 Kasım 2010

The Magnetic And Surface Characterization Of Undoped And Ni Doped Zno Thin Films

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, 14 - 17 Eylül 2010

Preparation Of Undoped And Nickel Doped Zinc Oxide Films And Their Photoluminescence

Turkish Physical Society 27th International Physics Congress, 14 - 17 Eylül 2010

ZnO:Co Filmleri: Yapısal ve Yüzeysel Özellikler

16. Yoğun Madde Fiziği (YMF16)-Ankara Toplantısı, Türkiye, 06 Kasım 2009

ZnO:Ni İnce Filmleri: Elektrik ve Optik Özellikler

MYOMAT 2009: I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2009

Co Katkılı ZnO Filmlerinin Optik ve Elektrik Özellikleri

MYOMAT 2009: I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2009