Education Information

Education Information

 • 2009 - 2017 Doctorate

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Kamu Yönetimi, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Kamu Yönetimi, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Kentsel Gelişmenin Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri:Bursa Örneği

  Bursa Uludağ University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi/Kentleşme Ve Çevre Sorunları

 • 2008 Postgraduate

  "Üniversite-sanayi İşbirliğin'de Teknoparklar ; Bursa ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği"

  Canakkale Onsekiz Mart University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi /Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English