Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2017 Doktora

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Türkiye

 • 1999 - 2004 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  Kentsel Gelişmenin Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri:Bursa Örneği

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi/Kentleşme Ve Çevre Sorunları

 • 2008 Yüksek Lisans

  "Üniversite-sanayi İşbirliğin'de Teknoparklar ; Bursa ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Örneği"

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi /Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce