Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A novel immunosensor system based on polyvinyl alcohol modified disposable graphite paper electrodes for sensitive detection of a cardiac biomarker

2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd ICABC 2020), Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2020, ss.1

A novel immunosensor system based on polyvinyl alcohol modified disposable graphite paper electrodes for sensitive detection of a cardiac biomarker

2nd International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry (2nd ICABC 2020), Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mart 2020, ss.1

A sensitive novel electrochemical biosensor based on a silane agent modified disposable electrodes for cardiovascular disease biomarker

1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019, ss.1

sensitive novel electrochemical biosensor based on a silane agent modified disposable electrodes for cardiovascular disease biomarker

1st International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Mart 2019, ss.44-46

A novel immunosensor based on fullerene C60 for elektrochemical analysis of heat shock protein

4th International Conference on Bio-Sensing Technology, Lizbon, Portekiz, 10 - 13 Mayıs 2015, ss.1