Assoc. Prof. BURCU ÖZDEMİR BECEREN


Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Preschool Education

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Thesis Advisory

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2007 - 2012

2007 - 2012

Doctorate

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Elementary Education, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Programları, Turkey

1998 - 2002

1998 - 2002

Undergraduate

Bursa Uludağ University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Tez adı: Güçlü Başlangıç Sosyal Duygusal Öğrenme Programı’nın 5 Yaş Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Gelişimleri Üzerine Etkisi (2012)

Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Elementary Education

2007

2007

Postgraduate

dı: : 4-6 Yaş Grubu Çocukların Öğrenme Sürecinde Çoklu Zeka Teorisinin Yeri

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Preschool Education

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

2007 - 2012

2007 - 2012

Research Assistant

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Elementary Education

2002 - 2007

2002 - 2007

Research Assistant

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceri Eğitimi

Doctorate

Doctorate

Okul öncesi Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Postgraduate

Postgraduate

Okul Öncesi Dönemde Sosyal Duygusal Öğrenme

Undergraduate

Undergraduate

Okul Öncesi Eğitimde Program

Articles Published in Other Journals

2010

2010

Okul öncesi dönemde değerler eğitimi

UYANIK G., ÖZDEMİR BECEREN B.

Eğitime Bakış Dergisi , vol.6, no.18, pp.59-63, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Effects Of Values Education Activities On The Value Perceptions And Socio-EmotionalDevelopment Of 5-Year-Old Preschoolers

Güneş F. P., ÖZDEMİR BECEREN B.

6th International Early ChildhoodEducation Congress, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.581-584

2019

2019

The Analysis Of The Relationship Between The Temperament And The Social Status OfPreschool Students Age 5

ARI ARAT C., ÖZDEMİR BECEREN B.

6th International Early ChildhoodEducation Congress, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019, pp.264-267

2017

2017

Okul öncesi öğretmen adaylarının değerlerini etkileyen değişkenler

ÖZDEMİR BECEREN B., BALABAN DAĞAL A., DİBEK E.

3. International Congress on Education Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.53

2017

2017

Farklı bölümlere devam edenöğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi

DİBEK E., BALABAN DAĞAL A., ÖZDEMİR BECEREN B.

3. International Congress on Education Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, pp.53

2017

2017

Okul öncesi öğretmen adaylarının değer algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

ÖZDEMİR BECEREN B., Aydın A., BİLGEN Z.

7th International Conference on Research in Educaiton, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.22

2017

2017

Okul öncesi çocuklarının değer algıları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

ÖZDEMİR BECEREN B., BİLGEN Z., Aydın A.

8th. International Congress New Trends in Education, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.107

2017

2017

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖZDEMİR BECEREN B., AYDIN A., BİLGEN Z.

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.22

2017

2017

The Effect of Strong Start Social Emotional Learning Program on Social and Emotional Development of Five Year Old Children

ÖZDEMİR BECEREN B., ZEMBAT R.

26.th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2504-2505

2016

2016

5 YAŞ ÇOCUKLARININ SORUMLULUK ALMA DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ÖZDEMİR BECEREN B., ÜNSAL F. Ö.

5 WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL AND INSTRUCTIONAL STUDİES-WCEIS 2016, Antalya, Turkey, 27 - 29 October 2016, pp.99

2014

2014

Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların babalarının oyuna yönelik görüüşlerinin değerlendirilmesi

ÖZDEMİR BECEREN B., RAMAZAN M. O.

6th International Congress of educational Research, Ankara, Turkey, 5 - 08 June 2014, pp.158 Sustainable Development

2014

2014

Güçlü Başlangıç sosyal duygusal öğrenme programı’xxnın 5 yaş çocuklarının duygusal gelişimleri üzerine etkisi

ÖZDEMİR BECEREN B., ZEMBAT R.

International Congress on Early Childhood Intervention, Antalya, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.115

2013

2013

An ınvestigation of pre-school children’xxs perceptions towards cartoons.

ADAK ÖZDEMİR A., ÖZDEMİR BECEREN B.

5.th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 June 2013, pp.74

2012

2012

The Preschool behavioural and emotional rating scale for 5 year old childrwen: The study of linguistic equivalence, validity and reliability.

UYANIK G., ÖZDEMİR BECEREN B.

3. International Congress on Early Childhood Education, Adana, Turkey, 12 - 15 September 2012, pp.182-183

2012

2012

Evaluation of play from private and public pre-school children's point of view

Ramazan O., ÖZDEMİR A. A., ÖZDEMİR BECEREN B.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.2852-2856 identifier

2011

2011

Okul öncesi dönem çocuklarının paylaşma ve işbirliği hakkındaki görüşleri

UYANIK G., ÖZDEMİR BECEREN B.

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011, pp.63-64 Sustainable Development

2011

2011

Oyunun Okul öncesi dönem çocuklarının görüşleri doğrultuusnda değerlendirilmesi

RAMAZAN M. O., ADAK ÖZDEMİR A., ÖZDEMİR BECEREN B.

Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2011, pp.51-52

2011

2011

The evaluation of parents' views related to helping pre-school children gain some universal values

Balat G. U., ÖZDEMİR BECEREN B., ÖZDEMİR A. A.

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.908-912 identifier identifier

2010

2010

The comparison of prospective preschool teachers’ thinking styles and intelligence types

ÖZDEMİR BECEREN B., ADAK ÖZDEMİR A.

World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2131-2136

2010

2010

Determining multiple intelligences pre-school children (4-6 age) in learning process

ÖZDEMİR BECEREN B.

World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.2473-2480

2009

2009

Cedric çizgi filminin eğitsel değerinin incelenmesi

ÖNDER A., ADAK ÖZDEMİR A., TUĞLUK M. N., KOÇYİĞİT S., ÖZDEMİR BECEREN B.

I. International Congress of Educationalm Sciences, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.194-195

2004

2004

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Vermekte En Çok Zorlandıkları Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

GÜLEÇ H., ÖZDEMİR BECEREN B.

1. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004, pp.255-265

Books & Book Chapters

2021

2021

Çocuk Edebiyatının Çocuğun Gelişim Alanlarına Etkisi

Özdemir Beceren B.

in: Okul Öncesindr Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik Örnekleri, Kübeccel Gönen-Gülden Uyanık, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.23-53, 2021

2021

2021

Sözcüksüz Kitapların Okul Öncesi Eğitimde Kullanımı

Özdemir Beceren B., Özdemir A. A.

in: Okul Öncesindr Çocuk Edebiyatı ve Etkinlik Örnekleri, Mübeccel Gönen-Gülden Uyanık, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.54-82, 2021

2021

2021

Okul Öncesinde Sosyal Duygusal Öğrenme

Özdemir Beceren B.

in: Temel Eğitim de Sosyal Duygusal Öğrenme, Çiğdem Şahin Hanife Esen Aygin, Editor, Vizetek, Ankara, pp.33-59, 2021 Sustainable Development

2019

2019

Okul Öncesinde Problem Çözme ve Beyin Fırtınası

ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Okul Öncesi Eğitimde Öğretim Yöntemleri, Zembat Rengin, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.59-8, 2019

2019

2019

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Duygusal Öğrenme ve Etkinlik Örnekleri

ÖZDEMİR BECEREN B., ZEMBAT R.

in: Erken Çocuklukta Mekansal Beceriler Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri ve Etkinlik Örnekleri, , Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.49-114, 2019

2019

2019

Erken çocuklukta eğitim ortamları

ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Rengin Zembat, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.161-177, 2019

2019

2019

Erken çocukluk eğitiminde aile katılımı ve aile tutumları

ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, Zembat Rengin, Editor, Hedef CS, Ankara, pp.233-249, 2019

2019

2019

Yaratıcılıkta Bilimsel Süreçler

ÖZDEMİR BECEREN B., ÜNSAL F. Ö.

in: Yaratıcılığın Keşfi, Çelebi Öncü Elif, Editor, Hedef Cs, Ankara, pp.38-53, 2019

2018

2018

Okul Öncesi Eğitim Programının Sınıf Yönetimine Etkisi

ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Erken Çocukluk Eğitiminde Sınıf Yönetimi, Uyanık Balat Gülden, Bilgin Hülya, Editor, Anı Yayıncılık, pp.193-207, 2018

2016

2016

Farklı ülkelerde okul öncesi eğitim

ADAK ÖZDEMİR A., ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Gülden Uyanık Balat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.267-287, 2016

2013

2013

Part III: Teaching and Teachers: Early, Primary and Secondary 6 Year Old Pre-School Children’s Perception of “Past”

ZEMBAT R., ÖZDEMİR BECEREN B., ŞENGÜL BİRCAN T., ÜNSAL F. Ö.

in: Issues on Education and Research: Volume 3, Gregory T. Papanikos, Editor, thens Institute for Education and Research, Atina, pp.299-311, 2013

2011

2011

Farklı Üllkelerde Okul Öncesi Eğitim

ADAK ÖZDEMİR A., ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Okul Öncesi Eğitime Giriş, Uyanık Balat, Gülden, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.267-299, 2011

2011

2011

Hikaye ve Öyküleştirmenin Okul Öncesi Eğitimde Yöntem Olarak Kullanılması

ZEMBAT R., ADAK ÖZDEMİR A., ÖZDEMİR BECEREN B.

in: Okul Öncesinde Özel Öğretim Yöntemleri, Zembat, Rengin, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.321-339, 2011


Citations

Total Citations (WOS): 6

h-index (WOS): 2