Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Impacts of water organic load on chlorine dioxide disinfection efficacy

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.168, pp.1092-1097, 2009 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Nano–Boyutta Alüminyum Partikülü ile Basic Blue 11’in Sonokatalitik Oksidasyonunun İncelenmesi

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.4, pp.76-90, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Mitigation of Environmental Effects of Anthropogenic Metal Contamination Using Fly Ash

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.63, no.1, pp.43-56, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier

Sıfır Değerlikli Mangan ve Ultrases ile Nitratın Denitrifikasyonu

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.32-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ultrases Prosesi ile Modifiye Edilen Uçucu Kül Kullanılarak Metil Kırmızısı Boyasının Adsorpsiyon Prosesi ile Giderimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.21, no.61, pp.25-40, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Deri Atıksuyunun Sono-Elektrokimyasal Arıtımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüDergisi, vol.3, no.1, pp.1-23, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nano–Boyutta Alüminyum Partikülü ve Ultrases Prosesinin Victoria Blue R Giderimine Etkisi

14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 11 December 2021, pp.160

REHABILITATION OF MINE WASTES USING FLY ASH

Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Konferansı, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 December 2020, pp.165-174

Uçucu Kül Partikül Çap Değişiminin Metil Oranj Giderimine Etkisi

10. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2019), Çanakkale, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.103-104

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage using Ultrasound-Assisted Modified Clinoptilolite

4th International Conference on Civil, Environmental, Geology and Mining Engineering, Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.381-394

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage using Ultrasound-Assisted Modified Clinoptilolite

4. International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM- Trabzon 2019), Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.381-394

Reusability of Ultrasonically-Modified Fly Ash for Methylene Blue Removal

4. International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM- Trabzon 2019), Trabzon, Turkey, 20 - 22 April 2019, pp.417-430

Antropojenik Kaynaklı Metal Kirliliğinin Gideriminde Klinoptilolit ve Uçucu Kül Adsorbanlarının Karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.63-64

Farklı İşlemlerle Aktive Edilen Klinoptilolitin Karakterizasyonundaki Değişiminin Belirlenmesi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV), Bursa, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.1317-1324

Treatment of Acid Mine Lake by Ultrasonically Modified Fly Ash at Different Frequencies

ICESE 2018: 20th International Conference on Environmental Sciences and Engineering, Londra, United Kingdom, 15 - 16 March 2018, pp.616

MONITORING METAL POLLUTION LEVELS in MINE WASTES AROUND A COAL MINE SITE USING GIS

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Turkey, 14 - 15 October 2017, vol.4, pp.335-338 Sustainable Development identifier

Metal Removal from Synthetic Acid Mine Drainage Using Modified Fly Ash with Ultrasound Mechanical Effect

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.73

Hydrogeochemical Behaviour of Coal Mine Wastes

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.203 Sustainable Development

Kömür Madeni Atıklarının Asit Maden Drenajı Üretme Potansiyelinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017, pp.64-65

Reduction of nitrate by combined ultrasound and zerovalent magnesium under pH uncontrolled conditions

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Cappadocia’2015, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.1

Chemical denitrification of nitrate in water with combined ultrasound and zero-valent magnesium

Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.306

Ultrases Oksidasyonu ile Atıksularda Koliform ve Enterekok Kirliliklerinin Giderilmesi

Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli-2008, Kocaeli, Turkey, 14 - 17 May 2008, pp.1

Tahtalı Havzası Yeraltı suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemli Destekli Değerlendirilmesi

7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Yaşam Çevre Teknoloji, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.880-888

Books & Book Chapters

Evaluation of Ultrasound-assisted Modified Fly Ash for Treatment of Acid Mine Drainage

in: Coal Fly Ash Beneficiation - Treatment of Acid Mine Drainage with Coal Fly Ash, Akinyemi S.A., Gitari W.M., Editor, Intech, Rijeka, pp.53-77, 2018 Sustainable Development