Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebû Dâvûd’un (ö.275/888) Sünen Adlı Eserine Göre Hz. Peygamber Döneminde Hacamat Uygulamaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.62, ss.1842-1850, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Peygamber Döneminde Hacamat

Siyer Yayınları, İstanbul, 2019