Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Determination of Recreation and Tourism Use Value of Bozcaada by Travel Cost Analysis Methods

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.30, no.1, pp.35-45, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ecological Risk Assessment for Protected Areas: Case of Troia Historical National Park, Canakkale – Turkey

FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, no.12, pp.7463-7472, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

A Research on the Monitoring of Coastal Land use with Aerial Photographs in the Example of Kadirga bay (Canakkale)

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, vol.45, no.1, pp.155-161, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determining ecotourism strategies using A'WOT hybrid method: case study of Troia Historical National Park, Canakkale, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.21, no.4, pp.380-388, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Visual Quality Method in Assessing Landscape Characteristics: Case Study of Bozcaada Island

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, vol.30, no.2, pp.319-327, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Determination of Optimal Land Use in Gokceada

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, vol.19, no.2, pp.148-162, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Participation of the local community in the tourism development of Imbros (Gokceada)

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.16, pp.3832-3840, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Ecological approach in sustainable tourism: Savsat district example

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.4, no.5, pp.513-524, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Tourism, an ecological approach in protected areas: Karagol-Sahara National Park, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.14, no.3, pp.260-267, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kent Parklarının Önemi: Eskişehir Örneği.

OPUS, International Journal of Society Researchers , vol.14, no.20, pp.1259-1283, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sustaınable Landscape Certıfıcates As A Biodiversity Conservation Apporach in Urban Areas

International Journal Of Socıal, Humanities And Administrative Sciences Open Access (JOSHAS), vol.5, no.18, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Alanlarda Biyoçeşitliliği Koruma Yaklaşımı Olarak Sürdürülebilir Peyzaj Sertifikaları (Sustaınable Landscape Certıfıcates As A Biodiversity Conservation Apporach in Urban Areas)

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences Open Access (JOSHAS), vol.5, no.18, pp.677-687, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination Of Potential Ecotourism Areas in Bozcaada Through GIS

INTERNATİONAL JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.5, no.16, pp.538-546, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bozcaada’da Ekoturizme Uygun Potansiyel Alanların CBS Aracılığıyla Belirlenmesi (Determination of Potential Ecoturism Areas in Bozcaada Through GIS)

International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences Open Access (JOSHAS), vol.5, no.16, pp.538-546, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Conservation Sites in Bozcaada Using the GAP Analysis Method

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.7, pp.49-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konut Satın Alımında Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Sosyal Donatı Elemanlarının İncelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.13, no.1, pp.52-60, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol.13, no.2, pp.55-66, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bicycle Usage for Sustainable City Transportation: A Case Study for Canakkale City Center

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, vol.13, no.2, pp.55-66, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

İlköğretim Çağındaki Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Belirlenmesi Çanakkale Örneği

tekirdağ ziraat fakültesi, vol.12, no.2, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Çağındaki Çocukların Açık Yeşil Alan Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Çanakkale Örneği

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.57-66, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Trakya Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Geliştirilmesi

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi / Balkan Journal of Social Sciences, vol.1, no.2, pp.80-94, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Rekreasyon Eğilimlerindeki Değişime Zamanın Etkisinin Saptanması: Artvin- Kafkasör Ormanı Rekreasyon Alanı Örneği

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.149-159, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

“Artvin İlinin İklim Konforuna Sahip Rekreasyon ve Turizm Alanları”,

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (Journal of Artvin Forestry Faculty of Kafkas University), vol.7, no.1, pp.69-80, 2006 (National Refreed University Journal)

Artvin İli Topoğrafik Yapı Potansiyelinin Saptanması ve Turizm Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.94-105, 2006 (National Refreed University Journal)

Transferring the Eigenvector Obtained by the Method of Analytic Hierarchy Process to Maps

Journal of Applied Sciences , vol.6, no.6, pp.1265-1274, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Hızlı Kırsal Değerlendirme Yöntemi: Alpağut Köyü Örneği (Seben, Bolu)”

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (Journal of Artvin Forestry Faculty of Kafkas University), vol.1-2, no.6, pp.161-170, 2005 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de ve Avrupa’da Kırsal Peyzaj Planlama Çalışmaları: Avrupa Birliği Politikaları

Kırsal Çevre Yıllığı 2004, vol.8-6,, pp.125-142, 2004 (Other Refereed National Journals)

“Kırsal Kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci Yönteminin Kullanımı”

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (Journal of Artvin Forestry Faculty of Kafkas University), vol.4, pp.144-153, 2003 (National Refreed University Journal)

Kırsal kalkınmada Analitik Hiyerarşi Süreci AHS Yönteminin Kullanımı

Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi, vol.4, no.1, pp.144-153, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Potential Areas for Ecotourism in Bozcaada with CBS

1st International Symposium on Biodiversity Research ISBR 2019, 2 - 04 May 2019 Sustainable Development

The Role of City Squares in The Urban Ecosystem

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIODIVERSITYRESEARCH1st International Symposium on Biodiversity Research ISBR 2019, 2 - 04 May 2019

Yaşam Kalitesinin Arttırılmasında Kent Parklarının Öneminin Eskişehir İli Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Örneğinde İncelenmesi

ISUEP 2018, International Symposium On Urbanization and Environmental Problems: Transition / Transfomation/ Authenticity, 28 - 30 June 2018

Determination of Trekking Routes in Gökçeada with GIS

International Symposium On Gis Applications In Geography Geosciences, 18 - 21 October 2017, pp.313-322

Determination of Trekking Areas in Gökçeada (Imbros) with GIS

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.313-322

Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.66

Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.66

Ecological Risk Assessment of Soil Potential in Troy Historical National Park

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017

Determination of Trekking Routes in Gökçeada (Imbros) with GIS

International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.313-322

Multi-temporal Geostatistical Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Peninsula

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.1, no.1, pp.124

Multi-temporal Geostatistical Analysis of Tourism Climate Index – A Case Study in Biga Peninsula

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.1, no.1, pp.124

TEKİRDAĞ İLİ KARACAKILAVUZ ÖRNEĞİNDE KIRSAL KALKINMA YAKLAŞIMINDA TURİZME YÖNELİK YEREL HALKIN İLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.483-495

İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Kıyı Bandı Örneğinde Görsel Peyzajların Tanımlanması

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri , IBAD, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1330-1342

Korunan Alanlarda Kullanici Etkinliklerinin Neden Olduğu Olumsuz Etkiler

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri , IBAD, 19-22 Mayıs, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1343-1358

Evaluation of Landscape Characteristics of Kalkım Town (Mount Ida) in Terms of Potential of Rural Tourism

INTERNATIONAL CONFERENCE PRO MOUNTAINS: ENVIRONMENT-TOURISM-SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Buşteni, Romania, 7 - 09 September 2012, pp.22-23

Evaluation of Landscape Characteristics of Kalkım Town (Mount Ida) in Terms of Potential of Rural Tourism

INTERNATIONAL CONFERENCE PRO MOUNTAINS: ENVIRONMENT-TOURISM-SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Buşteni, Romania, 7 - 09 September 2012, pp.22-23

Evaluation of Landscape Characteristics of Kalkım Town (Mount Ida) in Terms of Potential of Rural Tourism

INTERNATIONAL CONFERENCE PRO MOUNTAINS: ENVIRONMENT-TOURISM-SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Buşteni, Romania, 7 - 09 September 2012, pp.22-23

Climate comfortable for tourism

Third İnternational Conference on Water Observation and İnformation System for Decision Support, Ohrid, Macedonia, 4 - 08 August 2008

Korunan Alanlarda Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Troya Tarihi Milli Parkı Örneği

İntepe Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 - 31 August 2008, pp.95-105

Climate Comfortable for Tourism: A Case Study of Canakkale

Third İnternational Conference on Water Observation and Information System for Decision Support,, Ohrid, Macedonia, 27 - 31 May 2008, pp.11-20

Climate Comfortable for Tourism: A Case Study of Canakkale

Third İnternational Conference on Water Observation and Information System for Decision Support,, Ohrid, Macedonia, 27 - 31 May 2008, pp.11-20

Climate Comfotable for Tourism A Case Study of Çanakkale

Conference on Water Observation and Information System For Decision Support, 27 - 31 May 2008

Karagöl-Sahara Milli Parkının Koruma-Kullanma Yönünden Değerlendirilmesi

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, Turkey, 8 - 10 September 2005

Books & Book Chapters