Öğr.Gör.

ŞAZİYE CEREN ULUPINAR


Ezine Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Eğitim Bilgileri

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi , Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Yerel yönetimlerin dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları: Bir alan araştırması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkiler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Çalışma Ekonomisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Reklamcılık

Ön Lisans

Ön Lisans

Sponsorluk

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Hukuk

Ön Lisans

Ön Lisans

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Satış Gücü Eğitimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Satış Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Hukukun Temel Kavramları

Ön Lisans

Ön Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Ön Lisans

Ön Lisans

İletişim Hukuku

Ön Lisans

Ön Lisans

Genel Hukuk Bilgisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Bir Tanıtım Aracı Olarak Web Siteleri Büyükşehir Belediyeleri Sosyal Hizmet Ve Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.5, sa.2, ss.119-131, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi

Ilgın H. Ö. , Ulupınar Ş. C.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.7, ss.500-517, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamalari: Balikesir Buyuksehir ve Canakkale Belediyesi Ornegi

UZUNAY Ş. C. , BACAK B.

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, cilt.1, sa.1, ss.1-13, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Engelli Bireylerin Sosyal Hayata Katılımı: Çanakkale İlinde Öne Çıkan Proje ve Uygulamalar

Uzunay Ş. C. , Yılmaz N.

TAEM ULUSLARARASI SOSYAL POLİTAKALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Haziran 2019, ss.169-182

2018

2018

Sosyal Yardımlar Kapsamında Yerel YönetimlerinGöç Politikaları

BACAK B. , UZUNAY Ş. C.

IX. ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.98-117

2017

2017

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadelede Sosyal Politika Uygulamaları: Balıkesir Büyükşehir ve Çanakkale Belediyesi Örneği

BACAK B. , UZUNAY Ş. C.

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, 3 - 05 Kasım 2017

2017

2017

Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Gruplar Kapsamında Çocuk ve Gençlere Yönelik Sosyal ve Eğitim Faaliyetleri

BACAK B. , UZUNAY Ş. C.

IX INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEARCH, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sosyal Medyada Sosyal Sorumluluk Instagram’da sosyalsorumluluk Etiketi Üzerine Bir Analiz

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

Dijital Çağda Değişen Medya Düzeni ve İletişim, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.115-139, 2020

2020

2020

Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Vefa Sosyal Destek Grubu Çanakkale Örneği

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

İletişimde Seçme Konular 1, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editör, İKSAD Yayınevi, Ankara, ss.387-413, 2020

2020

2020

Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Devlette Sosyal Hizmet İlişkisi

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 2, Serdar Öztürk, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.217-231, 2020

2020

2020

Sosyal Sorumluluk Alanı Üzerine Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

ILGIN H. Ö. , ULUPINAR Ş. C.

İletişimde Güncel Yaklaşımlar, Y.Gürhan TOPÇU, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.67-82, 2020

2018

2018

Yoksulluk Sorununa Karşı Yürütülen Politikalarda Yerel Yönetimlerin Rolü

BACAK B. , UZUNAY Ş. C.

Yoksulluk Farklı Boyutlarıyla, Gökçe CEREV, Bora YENİHAN, Editör, Dora, Bursa, ss.115-131, 2018