Lect. PhD

CUMALİ YAŞAR


Eğitim Fakültesi

Education Information

2015 - Continues

2015 - Continues

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Turkey

2015 - 2020

2015 - 2020

Doctorate

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizik, Turkey

2005 - 2007

2005 - 2007

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği, Turkey

1985 - 1990

1985 - 1990

Undergraduate

Selcuk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

KUANTUM BİLGİ İŞLEM TEMELLİ ELEKTRONİK İMZA YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ

Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2009

2009

Postgraduate

WordNet Ontolojisi

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Computer Education and Instructional Technology, Information Systems, Communication and Control Engineering, Communication Engineering, Information Theory, Computer Sciences, Database and Data Structures, Information Storage and Retrieval, Software, Programming Languages, Physics, Interdisciplinary Physics and Related Science and Technology Areas, General Physics, Quantum Mechanics, Fields Theory and Relativity, Basic Particles and Areas, Natural Sciences, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Lecturer PhD

Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

1992 - 1995

1992 - 1995

Expert

Managerial Experience

2020 - 2020

2020 - 2020

Director of Continuing Education Center

Canakkale Onsekiz Mart University

1995 - 2004

1995 - 2004

Deputy Director of Junior College

Kahramanmaras Sutcu Imam University, Andırın Meslek Yüksek Okulu

Articles Published in Other Journals

2020

2020

COMU Earth Science and Natural History Museum

Çalık A. , Kapan Ürün S. , Yaşar C. , Ulugergerli E. U.

Mavi Gezegen Popüler Yerbilimleri Dergisi, no.28, pp.34-46, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2018

2018

Geovalue and Geoturism Potential of Biga Peninsula

ÇALIK A. , KAPAN ÜRÜN S. , ERENOĞLU R. C. , ERENOĞLU O., YAŞAR C. , ULUGERGERLİ E. U.

TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY, vol.61, no.2, pp.175-192, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2017

2017

Üniversiteden Mezun Olmak Ve Mühendis Olmak

YAŞAR C. , ULUGERGERLİ E. U.

Journal of Awareness, vol.2, no.2, pp.63-70, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Concept based approach for adaptive personalized course learning system

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

International Education Studies, vol.6, no.5, pp.92-103, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Sivil Toplum Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

YAŞAR C. , ŞAHİN M. , UYSAL ŞAHİN Ö.

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS, 27 - 28 November 2020, pp.263

2020

2020

Sivil Örgütlerin Yönetiminde Big Data Kullanımı

Uysal Şahin Ö. , Şahin M. , Yaşar C.

I.Uluslararası Örgütlerin Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 November 2020, vol.1, pp.263-264

2019

2019

Kuantum Dijital İmza Teknolojilerini Kullanarak Kuantum Elektronik İmza Geliştirmek

YAŞAR C. , YILMAZ İ.

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.1 Creative Commons License

2019

2019

Kuantum Dijital İmza Teknolojilerini Kullanarak Kuantum Elektronik İmza Geliştirmek

YAŞAR C. , YILMAZ İ.

12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2019, pp.1

2019

2019

Secure Distribution of Electronic Documents over Network in Quantum Information Management Systems

YAŞAR C. , YILMAZ İ.

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.21

2019

2019

Dijital Çağin Ameleleri ve İnternet Amele Pazarlari

ŞAHİN M. , YAŞAR C.

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.774-777

2018

2018

Fake and Synthetic Minerals; A Way to Sustain the Gem Supply

ÇALIK A. , KARACA Ö. , YAŞAR C. , ULUGERGERLİ E. U.

International Conference on Environmental Geotechnology, Recycled Waste Material and Sustainable Engineering (EGRWSE), Jalandhar, India, 29 - 31 March 2018, vol.31, pp.319-328 Sustainable Development identifier

2018

2018

Quantum Based Information Transmission in Electronic Document System

Yaşar C. , Yılmaz İ.

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2018, vol.1, no.1, pp.8-18

2018

2018

Defining Metadata Model for Quantum Information Theory of Electronic Document Management System

YAŞAR C. , YILMAZ İ.

Turkish Physical Society 34. International Physics Congress, Muğla, Turkey, 5 - 09 September 2018, vol.1, pp.227

2018

2018

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı.

ÖZDİL A., YAŞAR C. , HACIÖMEROĞLU G. , SALAHLI M. A.

VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.1

2018

2018

Öğrenme Materyalleri Geliştirmede Web 3.0 Araçlarının Kullanımı

ÖZDİL A., YAŞAR C. , HACIÖMEROĞLU G., SALAHLI M. A.

8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.66

2018

2018

ÖĞRENME NESNELERİNİN İNTERNETİ

YAŞAR C. , ÖZDİL A., ŞAHİN İZMİRLİ Ö. , HACIÖMEROĞLU G.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, vol.1, pp.113

2018

2018

Natural Resources and Earth Scıences As a Source of Hope

ÇALIK A., ULUGERGERLİ E. U. , DENİZ O. , YAŞAR C.

2. International Rating Academy Congress on Hope, 19 - 21 April 2018

2018

2018

E-Öğrenme Materyali Geliştirilmesinde Kullanılan Yazarlık Araçlarının İncelenmesi.

ÖZDİL A., YAŞAR C. , İZMİRLİ S. , HACIÖMEROĞLU G.

20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük, Turkey, 31 January - 02 February 2018

2018

2018

Information Transmission Based on Quantum in Electronic Document System

YAŞAR C. , YILMAZ İ.

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.506-509 identifier identifier

2016

2016

UZAKTAN ÖĞRETİMİN BALKANLARDA YAŞAYANSOYDAŞLARIN EĞİTİMİNE ETKİSİ

ŞAHİN A. , SALİH M. K. , yaşar c.

Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2

2017

2017

WEB TASARIM DERSİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ ÖĞRENMEMODELİNİN ADM İLE UYGULANMASI

YAŞAR C. , HACIÖMEROĞLU G., ÖZDİL A.

Uluslararası Farkındalık Konferansı:Eğitim, Bilim,Sanat ve Felsefede Farkındalık, Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.77-86

2016

2016

Uzaktan Öğretimin Balkanlarda Yaşayan Soydaşların Eğitimine Etkisi

ŞAHİN A. , YAŞAR C. , Mesut Kalın S.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Çanakkale, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.2, pp.444-453

2017

2017

Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması

YAŞAR C. , HACIÖMEROĞLU G., ÖZDİL A.

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.1

2017

2017

Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması

YAŞAR C. , ÖZDİL A., HACIÖMEROĞLU G.

International Conference On Awareness: Awareness In Education, Science, Arts And Philisophy (RA/ICA 2017), Krakow, Poland, 16 - 18 November 2017, pp.1

2017

2017

YENİ NESİL AĞ TOPLUMLARINDA İLETİŞİM

YAŞAR C. , ÇAĞLAK E.

Bilim, Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.605

2017

2017

Yeni İletişim Teknolojileri Bağlamında Ağlar Üzerinde Öğrenme: Modeller ve Uygulamaları

ÇOBAN S. , YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

2017

2017

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama

ÖKMEN A. K. , YAŞAR C. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.161-168

2017

2017

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S. , HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.161-168

2017

2017

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama

ÖKMEN A. K. , YAŞAR C. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği )

YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, no.1, pp.1

2017

2017

Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Sistemlerinde Kullanılan Bazı Kimlik Denetleme Yöntemleri: Araştırma ve Uygulama

ÖKMEN A. K. , YAŞAR C. , ÇOBAN S. , HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği)

YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.1

2017

2017

Açık Ders Malzemeleri Sistemleri ile Sanal Sınıf Uygulamaları Entegrasyonu (ÇOMU ADM Örneği).

YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S., HACIÖMEROĞLU G.

VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

2017

2017

Geleneksel ve Sayısal Müze Oluşumlarının Birlikte Kullanımı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi

ÇALIK A. , ULUGERGERLİ E. U. , YAŞAR C.

4. International Conference of the Association of University Museums, Çanakkale, Turkey, 6 - 09 April 2017, pp.98-99

2016

2016

16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 Conference Proceedings

ÇALIK A., ULUGERGERLİ E. U. , YAŞAR C. , TAŞPINAR K.

16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, 30 - 06 July 2016

2016

2016

Mesleki Eğitimde Kitlesel Çevrimiçi Ders Materyallerinin Kullanımı. Mesleki Eğitimde MOOC kullanımı.

HACIÖMEROĞLU G. , YAŞAR C.

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.180

2016

2016

Kitlesel Çevrimçi Ders Sistemi ÇOMÜ Örneğ

HACIÖMEROĞLU G., YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016

2016

2016

Kitlesel Çevrimiçi Ders Sistemi: ÇOMÜ Örneği.

HACIÖMEROĞLU G., YAŞAR C. , ÖKMEN A. K. , ÇOBAN S., TURUNEN H.

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, vol.1, pp.128

2016

2016

VIRTUAL LEARNING AND CONTRIBUTION FROM E - MUSEUM AN EXAMPLE FOR EARTH SCIENCES

ÇALIK A. , Ulugergerli E. U. , YAŞAR C. , TASPINAR K.

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaria, 30 June - 06 July 2016, pp.1077-1084 identifier identifier

2014

2014

A COMMON POINT BETWEEN VIRTUAL AND CONVENTIONAL EDUCATION IN EARTH SCIENCE: E - MUSEUM

ÇALIK A. , ULUGERGERLİ E. U. , YAŞAR C. , Altınoluk I.

14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 26 June 2014, pp.539-546 identifier identifier

2012

2012

Building a fuzzy knowledge management system for personalized e-learning

SALAHLI M. A. , ÖZDEMİR M. , YAŞAR C.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.1978-1982 identifier

Books & Book Chapters

2021

2021

H5P, Xerte

YAŞAR C. , YANDIM H., GİDER B., ÇEKİM H., ŞENSOY M. E. , GEDİK E.

in: DİJİTAL ÖĞRENME MATERYALLERİ GELİŞTİRME ARAÇLARI, Cumali YAŞAR, Editor, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, pp.10-80, 2021


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 2