Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çocuk İhmali ve İstismarı İçin Risk Altındaki Çocukları Belirlemeye ve Müdahale Etmeye Yönelik Model/Veri Tabanı Önerisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.26, no.6, pp.1919-1927, 2018 (National Refreed University Journal)

The Effects of The Anger Management Program and The Group Counseling on the Anger Management Skills of Adolescents

The Online Journal of Counseling and Education, vol.4, no.4, pp.16-34, 2015 (International Refereed University Journal)

A Qualitative Study To Understand The Social and Emotional Needs of The Gifted AdolescentsWho Attend The Science and Arts Centers in Turkey

Educational Research and Reviews, vol.10, no.8, pp.1109-1120, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklarda Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.177-190, 2015 (National Refreed University Journal)

Viewpoints of the Students on Distance Education at the Akdeniz University, Faculty of Law

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.6, no.4, pp.128-137, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Psikolojik Danışman Eğitiminde Bireyle Psikolojik Danışma Süpervizyon Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması

9. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.76-77

Recognizing The Disadvantaged Gifted Children's Social, Emotional and Cognitive Needs: A Case Study

3rd International Conference on Childhood and Adolescence, Porto, Portugal, 23 - 25 January 2019, pp.1

A Qualitative Study: Understanding The Social and Emotional Needs of The Gifted Adolescents via Their Own Views

15th International Conference on Excellence, Innovation, & Creativity in Basic-Higher Education & Psychology, Lizbon, Portugal, 3 - 05 July 2017, pp.1

Changes in A Decade at University Students’ Sexual Health Knowledge and Attitudes Towards HIV/AIDS

15th International Conference on Excellence, Innovation, & Creativity in Basic-Higher Education & Psychology, Lizbon, Portugal, 3 - 05 July 2017, pp.1

Lise Öğrencilerinde Mizah Tarzları, Öfke İfade Tarzları ve Özsaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1st International Academic Research Congress - INES, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.1

Üstün Yetenekli Danışanların Psikolojik Danışma Sürecinde Gereksinimlerini Anlamak

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.874-876

Çalıştay Üstün Yetenekli Bireylerle Çalışma

12. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 23 - 25 July 2015

Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklarda Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Benlik Saygısına Etkisinin İncelenmesi

4. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.50

Üstün Zekalı Ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Duygusal Ve Eğitimsel Gereksinimlerinin Anlaşılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma

4. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.74

Antalya Dost Eli Substance Use Prevention and Healthy Life Style Development Project Antalya Dost Eli Madde Bağımlılığını Önleme ve Sağlıklı Yaşam Bilinci Projesi

International Counselors Association World Conference, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 12. Ulusal Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013

A Model for Social Inclusion for All The National Education Support Project of Turkey 2001 2006 Ulusal Eğitime Destek Kampanyası 2001 2006 Bir Sosyal Katılım Modeli

Social Inclusion and Exclusion (SINEX) 2007, Erasmus Intensive Programme., Linz, Austria, 19 - 31 August 2007, pp.131-147

Çoklu Üstün Yeteneklilerde Duygusal Sosyal Ahlaki Gelişim ve Yaratıcılık Bir Vak a Çalışması

I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2004, pp.457-470

Books & Book Chapters

ASCA-Okul Psikolojik Danışmanları İçin Etik İlkeler Klavuzunun Çevirisi

in: Psikolojik Danışmanlıkta Etik Ve Yasal Konular, Binnur Yeşilyaprak, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.357-370, 2016

Psikolojik Danışma Araştırmalarında Etik Konular, Amerikan Psikolojik Danışmanlar Derneği (ACA) Etik Kodları, Psikologlar İçin Etik İlkeler ve Kurallar

in: PSİKOLOJİK DANIŞMADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ RESEARCH DESIGN IN COUNSELING P P Heppner B E Wampold D M Kivlighan, Diğdem Müge Siyez, Editor, Mentis Yayıncılık, Ankara, pp.93-693, 2013

Cinsiyet

in: ERGENLİK ADOLESCENCE John W Santrock 14 Basım, Diğdem Müge Siyez, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK, Ankara, pp.162-185, 2012

Eğitimin Psikolojik Temelleri

in: Eğitim Bilimine Giriş Temel Kavramlar, Zuhal Cafoğlu, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, 2007

Other Publications