Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

Verdiği Dersler

  • Lisans SOSYAL-KÜLTÜREL YAPILAR

  • Lisans SANAYİ SOSYOLOJİSİ

  • Lisans EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

  • Lisans EĞİTİM SOSYOLOJİSİ