Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Gazi University, --------------------------------, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Arts And Scıences, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  MODERNLEŞME SÜRECİNDE AİLE YAPISI VE FONKSİYONLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN BİREYİN ELCİL/BENCİL DAVRANIŞ GELİŞTİRMELERİNE OLAN ETKİSİ

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji

 • 2002 Postgraduate

  Araştırma Görevlilerinin Kültürel ve Ekonomik Koşullarının Değerlendirilmesi

  Gazi University, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Sosyal Ve Tarihi Temelleri

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English