Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Modernite ve Aydınlanma Eleştirilerinde Sınıfsal Ayrımlar

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.626-631, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Patrimonialism and Corporatism as the basic concepts in defining the social structure of Turkey

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.48, pp.520-525, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koronavirüs Salgınının Ortaya Çıkardığı Toplumsal Sonuçların Klasik ve Çağdaş Sosyoloji Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.70, pp.588-592, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Toplum Yapısında Patrimonyal Kültürün Maddi Temeli Olarak Asya Tipi Üretim Tarzı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.69, pp.819-825, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Sosyolojisi Açısından İlhan Başgöz’xxün Kuramsal Yaklaşımı

Folklor ve Edebiyat Dergisi, vol.25, no.100, pp.789-795, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Sosyolojisi Açısından İlhan Başgöz'ün Kuramsal Yaklaşımı

Folklor-Edebiyat Dergisi, vol.25, no.100, pp.789-795, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Modernleşmesinde "Gelenek" Kavramının Maddi Temeli Olarak Ulema Sınıfı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.725-729, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesinin Bazı İlkesel Belirleyicileri

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.8, no.58, pp.723-729, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesinin Kuramsal Temellerinden Birisi Olarak Korporatizm

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Resarch), vol.12, no.63, pp.708-712, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hegelci ve Marksist Diyalektik Kapsamında Şerif Mardin'in "Merkez-Çevre" Kuramının Değerlendirilmesi

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.35, pp.293-298, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hegelci ve Marksist Diyalektik Kapsamında Şerif Mardin’xxin ”Merkez-Çevre” Kuramının Değerlendirilmesi

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.35, pp.293-298, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Politikalarında Sınıfsal Karşıtlıklar

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.10, pp.407-411, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Societal Conditions of the Peasants in the Stories of Sabahattin Ali

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.679-683, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üst Paleolitik ve Neolitik Dönemlerde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Maddi Temelleri

Atlas Journal International Refereed Journal on Social Sciences, vol.4, no.13, pp.1301-1305, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tanzimat Dönemi Reformlarının Sosyolojik Çözümlemesinde Yöntem Sorunu

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.25, pp.775-782, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2. Meşrutiyet Dönemi Modernleşme Sürecinin Bazı Sınıfsal Çelişkileri

Sosyal Bilimler Dergisi (The Journal of Social Sciences), vol.5, no.22, pp.1-16, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uygarlık Tarihi İçinde Siyaset Kurumundaki Devrimsel Değişme Süreçlerinin Bazı Sınıfsal Dayanakları

Ulakbilge, vol.6, no.23, pp.499-508, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Socio-Economic and Political Structure of Peasantry in the Tanzimat Reform Era

Journal of Sociology Study, vol.7, no.5, pp.263-267, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

18. Yüzyıl Sonrası Türk Modernleşmesinin Sınıfsal Temelleri

Ulakbilge, vol.5, no.18, pp.1857-1874, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Socio-Economic and Political Structure of the Peasantry in the Tanzimat Reform Era

Sociology Study, vol.7, no.5, pp.263-267, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Musaköy Monografisi

Sosyal Bilimler Dergisi, no.9, pp.97-117, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Türkiye’de Çağdaşlaşmaya" Yönelik Tepkilerin Tarihsel ve Sınıfsal Temelleri

Folklor-Edebiyat Dergisi, vol.22, no.88, pp.149-162, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Haldun’da Asabiyye Olgusunun İşlevleri ve Toplumsal Temelleri

Folklor-Edebiyat Dergisi, vol.20, no.79, pp.93-99, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeniçeri Köyü Monografisi

İnternational Periodical For Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.9, no.5, pp.1953-1969, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİÇERİ KÖYÜ MONOGRAFİSİ

Turkish Studies, vol.9, no.5, pp.1953-1969, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

IBN Khaldun’s Social Structure Analysis

Indian Journal of Applied Research, vol.4, no.3, pp.140-144, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Yapı Araştırmalarında Behice Boran’ın Yöntem Anlayışı

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.1-14, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mükerrer Suçluların Sosyo-Kültürel Özellikleri: Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.18, pp.257-287, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serçiler Köyünün Sosyal-Kültürel Monografisi

Sosyal ve Beşeri Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.192-201, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Düzeyi ve Kardeş Sayısının Suç Davranışıyla İlişkisi:Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi Örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.6, no.3, pp.701-713, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Kan Davası Geleneğinin Sosyolojik Çözümlemesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.189-197, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Niyazi Berkes’in Türk Modernleşmesine Bakışında Namık Kemal’e Yönelik Eleştirisi

Sosyoloji Konferansları Dergisi, pp.65-73, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’xxde Kan Davası Geleneğinin Sosyolojik Çözümlemesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.4, no.2, pp.189-192, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karacaören ve Serçiler Köylerinin Toplumsal Değişme Hızı Açısından Karşılaştırılması

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.5, no.7, pp.679-693, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Japon Modernleşmesi Bağlamında İki Sosyolojik Çözümlemenin Karşılaştırılması

Folkor-Edebiyat Dergisi, vol.17, no.68, pp.77-84, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.4, no.1, pp.65-72, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernleşme Sürecinde Bireyin Elcilik Davranışının Aile Kontrol Düzeyi İle İlişkisi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.11, pp.119-142, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modernleşme Sürecinde Bireyin Elcil Davranışlarının Aile Destek Düzeyi İle İlişkisi

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.237-257, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Baykan Sezer’xxin Modernleşme Kuramlarına Yaklaşımı ve Max Weber Eleştirisi

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E.Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Jön Türk Örgütlenmesinin Toplumsal Tabanı

4.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 22 December 2019, pp.104-109

Class-Based Foundations of the Concept of "Tradition" in Turkish Modernization

29th EBES Conference-Lisbon, Lizbon, Portugal, 10 - 12 October 2019, pp.207-219

Türk Modernleşmesinin Bazı Sınıfsal Gelişim Dinamikleri

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, pp.387-392

Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesinden Toplumsal İzler

Doğumunun 110'uncu Yıldönümünde Sabahattin Ali ve Balkanlarda Edebiyat, Ardino, Bulgaria, 17 May - 21 June 2017, pp.3-6

Orhan Kemal'in Romanlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Maddi Temelleri: "Tersine Dünya" ve "Arkadaş Islıkları" Örnekleri

Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu, Krakow, Poland, 25 - 30 June 2016, pp.109-115

Ankara Romanında Cumhuriyet Döneminin Toplumsal Çelişkileri

Doğu ile Batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları, St. Petersburg, Russia, 12 - 14 September 2014, pp.223-228

Kültür Kavramında Maddi ve Manevi Unsurların Ayrılmazlığı İlkesi:

1. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2012, pp.797-800

Geleneksel ve Modern Toplumlarda Hayırseverlik Anlayışının Kuramsal Temellerinin Karşılaştırılması

7. Uluslararası STK'lar Kongresi, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 December 2010, pp.1-5

Klasik Sosyolojide Toplumcu Ahlak

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 May 2010, pp.201-204

Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Çözümlemesi

Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Diyalog, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.375

Niyazi Berkes'te Kemalizm ve Çağdaşlaşma

2. Ortak Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 30 June 2005, vol.1, pp.227-232

Books & Book Chapters

Examining the İzmir Economic Congress in Sociological Terms as the Economic Basis of Turkish Modernization in the Republican Era

in: A Critical Review in Socil Sciences, Doğa Başer Sarıipek, Bora Yenihan, Editor, Front Page, Kocaeli, pp.178-182, 2020

Examining the İzmir Economic Congress in Sociological Terms as the Economic Basis of Turkish Modernization in the Republican Era

in: A Critical Review of Social Sciences Contemporary Issues, Doğa Başar Sarıipek, Bora Yenihan, Valentina Franca, Editor, Front Page, Kolkata, pp.177-183, 2019

Eğitim ve Ekonomi İlişkisi

in: Eğitimin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, Çanakkale, pp.120-131, 2018

Eğitim ve Ekonomi

in: Eğitimin Sosyolojik Temelleri, Durmuş Ali Arslan, Gülten Arslan, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.120-131, 2018

Çanakkale'nin Bazı Köylerinde Toplumsal Yapı Araştırmaları

Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, Çanakkale, 2017

Kurumlar Sosyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2016

Eğitim Sosyolojisi

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2014

Uygarlığın Sosyolojisi

Çanakkale Kitaplığı Akademi, Çanakkale, 2013

Gürsen Topses'e Armağan

Ürün Yayıncılık, Ankara, 2012

Aydınlanma Sosyolojisi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2010

Kurtuluş Savaşı Sosyolojisi

Anı Yayıncılık, Ankara, 2009