Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Public Relations Strategies and Methods in 1960-80’s Turkey Family Planning Movement

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.1082-1089, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Gençliği Ve Madde Bağımlılığı: Kamu Spotları Üzerine Bir Alımlama Analizi Çalışması

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, ss.47-49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlık Okuryazarlığı, E-Sağlık Okuryazarlığı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

2. Uluslarası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1815-1823 Creative Commons License

Farklı Ülkelerden Örneklerle Sağlıkta Kamu – Özel OrtaklığI

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2018 Creative Commons License

The Ethical Issues Of Pharmacogenetic Tests

ISPOR 19th Annual European Congress, 29 Ekim - 02 Kasım 2016

İntihar Bombacılarının Motivasyonu

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016 Creative Commons License

Public relations for health socialisation A historical view of health campaigns in Turkey

International History of Public Relations Conference, Bournemouth, İngiltere, 8 - 09 Temmuz 2015 Creative Commons License

Digital Communication in Health Content Analysis of The Usage Of Social Media on Hospitals in Turkey

EDICINE 2.0 SOCİAL MEDİA, MOBİLE APPS, INTERNET/WEB 2.0 IN HEALTH MEDICINE AND BIOMEDICAL RESEARCH, Hawaii, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Kasım 2014 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlık İletişimi Bağlamında Nadir Hastalıklar

Tüm Yönleriyle Nadir Hastalıklar, İnce Özgür, Pak Merve Deniz, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.235-246, 2019 Creative Commons License

Kültür ve Ruh Sağlığı

Psikiyatrik Sosyal Hizmet, İçağasıoğlu Çoban Arzu, Attepe Özden Seda, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.311-317, 2018 Creative Commons License

Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihinde Bir Kilometre Taşı: 1960-1980 Yılları Arası Aile Planlaması Kampanyası

Bu Toprakların İletişim Tarihi, Yrd. Doç. Dr. Engin Çağlak, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.305-314, 2016 Creative Commons License