Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları

 • 2011 - 2016 Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları

 • 2010 - 2011 Assistant Professor

  Mersin University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon

 • 2004 - 2010 Assistant Professor

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

 • 1994 - 2004 Research Assistant

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

 • 1993 - 1994 Research Assistant

  Middle East Technical University, Faculty Of Arts And Sciences, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

 • 1991 - 1992 Instructor

  Bilkent Üniversitesi, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu, İngilizce Hazırlık Programı

Managerial Experience

 • 2013 - 2019 Vice Dean

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2012 - 2019 Board Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi

 • 2011 - 2014 Head of Department

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları