Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect Of Hobby Education To The Workers Prepare For The Retirement

İşgörenlerin Aldıkları Hobi Geliştirme Eğitimlerinin Emekliliğe Hazırlanmalarına Etkisi "IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi İstanbul, 1-3 Mayıs 2012, 1 - 03 Mayıs 2012