Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Assistant Professor

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2018 - 2021 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2010 - 2013 Research Assistant

  Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Managerial Experience

 • 2024 - Continues Sustainability Office Coordinatorship- Vice Coordinator

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2024 - Continues Member of the Sustainability Policy Development Commission

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues Erasmus Coordinator of the Business Management Program

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues Farabi Coordinator of the Business Management Program

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues Quality Assurance Representative of the Business Management Program

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues ECTS Coordinator of the Business Management Program

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - Continues Academic Advisor for Business Management Program (2022 Entrants)

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

 • 2023 - 2023 ÇOMÜ 2024-2028 Strategic Plan - Strategic Planning Team Member

  Canakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon

Courses

 • Undergraduate Organizational Behavior

 • Undergraduate Principles of Business

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate Introduction to Management II

 • Undergraduate International Human Resource Management

 • Postgraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Behavioral Sciences

 • Undergraduate Introduction to Management I

 • Postgraduate Stratejik Yönetim

 • Undergraduate Corporate Communication Techniques

 • Undergraduate Research Methods

 • Undergraduate Kurumsal İletişim Teknikleri

 • Undergraduate Güncel Pazarlama Yaklaşımları

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Associate Degree Pazarlama İlkeleri

 • Associate Degree Tüketici Davranışları

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Araştırma Yöntemleri

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Undergraduate İşletme Bilimi

 • Associate Degree İşletme II