Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Soluions Consisting Of Vacuum Energ And Dark Matter In Higger Dimension

Balkan Physics Letters, ss.101-107, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Checimal Potential of Phantom Energy In Higher Dimension

Balkan Physics Letters, ss.27-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Solutions Of Dark Energy Consisting Of Chaplygin Gas And Tacyonic Matter Higher Dimension

Balkan Physics Letters, ss.15-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Chaplygin Gas In n 2 Dimensional Space Time

Balkan Physic Letters, ss.117-130, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dark Components and Baryonic Matter Solutions in Higher Dimension

Balkan Physics Letters, ss.290-298, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thermodynamics of Phantom Energy in Higher Dimension

Balkan Physics Letters, ss.29-37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar