Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2005 - Continues Research Assistant

    Canakkale Onsekiz Mart University, Biga İibf, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Courses

  • Undergraduate İŞ Sağlığı ve Güvenliği

  • Postgraduate İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı

  • Undergraduate Toplu Pazarlık Uygulamaları

  • Undergraduate Çalışma Ekonomisi