Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Qualitative Research Towards Identifying Problems of Customer Representatives Responsible for Outbound Calls

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.79, pp.401-441, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

QUALITATIVE RESEARCH STUDY TOWARDS REVEALING WORK-LIFE RELATED PROBLEMS FACED BY THE DISABLED: THE CASE OF CANAKKALE PROVINCE

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.39, pp.869-897, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN THE WORKING LIFE: EXAMPLE OF ÇANAKKALE

sosyal politika araştırmaları dergisi, vol.20, no.49, pp.917-960, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Yükseköğrenim Mezunu İşsizlerde İşsizliğin Psikolojik Sonuçları ve İşsizlik Süresi İlişkisi: Çanakkale Örneği

Çalışma İlişkileri Dergisi, vol.9, no.2, pp.24-47, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, no.1, pp.29-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir Araştırma: Biga İİBF Örneği

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, no.1, pp.29-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Do Ceo Duality and Board Heterogeneity Affect Firm Performance?Evidence from Istambul Stock Exchange (ISE)SErvices Index

Scientific Journal, Servise Management, vol.8, no.1, pp.72-85, 2012 (International Refereed University Journal)

Çalışanların Bütçelerinde Sosyo-Kültürel Harcamaların Yeri: Çanakkale'de Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, no.44, pp.297-324, 2011 (National Refreed University Journal)

Kooperatif Birliklerinin Küre-Yerelleşme Sürecindeki Önemi

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, vol.45, no.2, pp.15-33, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Güven(siz)lik Reformu Üzerine

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.25-28, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalışma Yaşamında Görme Engelli Bİreyler: Çanakkale Örneği

TAEM International Congress of Social Policy, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2019, vol...

İşveren Cephesinden Yabancı Kaçak İşçi Sorunu

IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları kongresi, Çanakkale, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.200-210

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Başvuran Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Profili

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2018, pp.2730-2740

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Başvuran Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Profili

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2018, pp.2730-2740

İİBF Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı Üzerine Bir araştırma

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böümleri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, vol.20, no.5, pp.53-62 Sustainable Development

Study About Job Seeking Behaviour Of Unemployed With Higher Education Degree The Case Of Canakkale Provinc

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 February - 03 June 2016

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne Başvuran Yüksek Öğrenim Mezunu İşsizlerin Profili

VII. Uluslarararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016, pp.571-581

Study about Job Search Behavior of Unemployed Individuals with Higher Education Degree: The Case of Canakkale Province,

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris – February 3-6, 2016, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.46-56

Study about Job Search Behavior of Unemployed Individuals with Higher Education Degree: The Case of Canakkale Province,

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris – February 3-6, 2016, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.46-56

Study About Job Seeking Behaviour Of Unemployed With Higher Education Degree: The Case Of Canakkale Province”

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016, pp.4449

STUDY ABOUT JOB SEEKING BEHAVIOUR OF UNEMPLOYED WITH HIGHER EDUCATION DEGREE: THE CASE OF CANAKKALE PROVINCE”

9. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Books & Book Chapters

Türkiye’de İşçi Sendikalarının Sosyal Politikalar Üzerindeki Etkisi: Konfederasyonlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

in: SOSYAL POLİTİKADA KURUM VE KURULUŞLAR: Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Değerlendirmeler I, Muhammed Enes Kayagil,Murat Kalkan, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.149-181, 2021

İş Kazalarını ve Meslek Hastalıklarını Önleme Yaklaşımları

in: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Selahattin Kanten, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.275-301, 2018

Study About Job Search Behavior OF Unemployed Individuals with Higher Education Degree: The Case of Çanakkale Province

in: Contemporary Approaches in Humanities, Hasan Arslan, Mehmet Ali Içbay, Günther Löschnigg, Rasim Yılmaz , Editor, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt Am Main, pp.277-287, 2016

An Investigation of Unemployed University Graduates’ Depression Levels: The Case of Çanakkale Province

in: Current Approaches in Social Sciences, Yılmaz R., Löschnigg G., Arslan H., Icbay M.A., Editor, Pl Academic Research, Frankfurt, pp.545-555, 2015

Other Publications