Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

War, Hero and Society

IUAES 2019 Inter-Congress World Solidarities, Poznan, Poland, 27 - 31 August 2019

Kahvaltıyı Vanda Yapalım Kültürün Turizmle Dönüşümü ya da Turizmin Antropolojisi

II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür Sanat Sempozyumu, 25 - 27 September 2013

Van Gölü Havzası Örneğinde Endüstriyel Turizm Algısının Açmazları

II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür Sanat Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 25 - 27 September 2013

The People of Musa Dagh Maountain Vakıflı Village

17th World Congress of the International Union Anthropological and Ethnological Sciences, Manchester, United Kingdom, 5 - 10 August 2013 Sustainable Development

Ekolojik Antropoloji Kültür Çevre İlişkisi

Çevre Sorunlarına Yaklaşımlar Paneli, Van, Turkey, 03 June 2013

Sözlü Anlatılara Antropolojik Yaklaşım İnisiyasyon Ritüeli Olarak Masallar

Türkiyede SosyoKültürel Antropoloji Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar, Mardin, Turkey, 20 - 21 October 2011

Erzurum ve Kars Kültür Örneğinde Sosyalleşme Aracı Olarak Çay ve Çayhaneler

III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, 12 - 13 October 2011

Ezidi Bayramı Çarşema Sor un Toplumsal Geçiş Ritüeli Olarak Analizi

Uluslararası Midyat Sempozyumu: Keşf-i Kadim:From Matiate to Midyat, 7 - 09 October 2011

Yaşanmış ve Anılaşmış Bitlis Mekan Bellek ve Kimlik

VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, 4 - 07 October 2011

An Armenian Village İn Turkey Vakıflı

International Workshop Fifteen Years of Achievements: Celebrating the 15th Anniversary of Iran and the Caucasus, 1 - 03 June 2011

Ritüel ve Kült örneklerinde Ateş Sembolizmi

DemGeist Söyleşileri, Ankara, Turkey, 01 April 2011

Yezidilikte Ateş Kültü

Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2011, pp.319-331

Sıradan Bir Meta ve Ritüel Nesnesi Tuz

II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 November 2010

Kutsal Kalıtların Peşindeki Bilim Nuh un Gemisi Arama Çalışmaları Örneği

III. Ağrı Dağı ve Nuhun Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010, pp.398-403

Yezidis The People Sanctifed By The Sun

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Inter-Congress, 3 - 06 October 2010 Sustainable Development

Tufan Efsanelerine Sembolik Bir Bakış Kültürel Dünyanın Yıkımı ve Yeniden Kuruluşu

Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.41-46

Tamara Efsanesi nin Simgesel Bir Çözümlemesi

IV. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 17 - 21 June 2008, pp.294-299

Books & Book Chapters

The Alevi Discourse in Turkey

in: Studies on Iran and The Caucasus In Honour of Garnik Asatrian, U.Bläsing,V.Arakelova,M. Weinreich, Editor, Brill, Leiden , Leiden, pp.511-521, 2015

Turizm ve Kültür İlişkisi, Turizmin Antropolojisi

in: Van Turizmini Arıyor Çalıştay Kitabı, F.Alaeddinoğlu,M. Samırkaş, N. E. Kalender, Editor, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van, pp.166-175, 2014

Sözlü Anlatılara Antropolojik Yaklaşım: İnisiyasyon Ritüeli Olarak Masallar

in: Sınırları Aşmak Türkiye de Sosyo Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Ramazan Aras, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.181-203, 2014

The Single Nation Two States İdea: Turkey-Azerbaijan Relations in the Past-Soviet Period

in: Lessons From History of the Twentieth Ceuntry We and Our Neighbors, Sergey Rumyantsev, Editor, Brill, Leiden , Tbilisi, pp.194-208, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Antropoloji Sözlüğü

Bilim ve Sanat Yayınları, pp.714-716, 2003

Antropoloji Sözlüğü

Bilim ve Sanat Yayınları, pp.903-905, 2003

Antropoloji Sözlüğü

Bilim ve Sanat Yayınları, pp.676-678, 2003