Araştırma Alanları

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Enerji

 • Güç Sistemlerinin Analizi

 • Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri

 • Enerji İletimi ve Dağıtımı

 • Yenilenebilir Enerji

 • Yüksek Gerilim Teknikleri

 • Güç Elektroniği

 • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

 • Güç Kalitesi

 • Mühendislik ve Teknoloji