Dr.Öğr.Üyesi

ENGİN GÜR


Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstisü, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizmi ile Aroma Bileşenlerinin Prunus Cinsine Giren Önemli Tür ve Çeşitlerle Karşılaştırılması ve Melez Populasyonların Oluşturulması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Tubitak kurs hazırlık

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ziraat fakültesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Genomiks, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Programı

2002 - 2015

2002 - 2015

Öğretim Görevlisi Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Myo, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Programları

Yönetimsel Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Yüksekokul Müdürü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Meslek Yüksekokulu

2006 - 2011

2006 - 2011

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lapseki Myo

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

THE EFFECTS OF DIFFERENT ROOTSTOCKS ON AROMA VOLATILE CONSTITUENTS IN THE FRUITS OF 'FUJI' APPLES (MALUS DOMESTICA BORKH.)

Gur E.

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.17, sa.5, ss.11745-11756, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

ESTIMATION OF HEAVY METAL FRACTIONS, SOURCES AND UPTAKE BY PLANTS IN CHERRY ORCHARDS (CANAKKALE-LAPSEKI, NORTHWESTERN TURKEY)

GÜR E. , SUNGUR A.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.9, ss.6379-6387, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Effects of different rootstocks on aroma volatile constituents in the fruits of peach (Prunus persica L. Batsch cv. "Cresthaven')

Seker M. , EKİNCİ N. , GÜR E.

NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.45, sa.1, ss.1-13, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Gibberellic Acid Inhibits Floral Formation and Delays Flower Differentiation in '0900 Ziraat' Sweet Cherry Cultivar

ENGİN H. , GÖKBAYRAK Z. , AKÇAL A. , GÜR E.

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.79, sa.5, ss.260-266, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Comparison of Aroma Compounds and Pomological Characteristics of The Fruits of 'cv. Mondial Gala' and Local Apple Genotype 'Gelin' Cultivated in Canakkale, Turkey

GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E. , ŞEKER M.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.18, sa.1, ss.10-20, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Üvez (Sorbus domestica L) Meyvesi Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Kartal T., GÜR E.

Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.24-30, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Hasat Öncesi Gibberellik Asit Uygulamalarının ‘Bayramiç Beyazı’ ve ‘Caldesi 2000’ Nektarin Çeşitlerinin Meyve Kalitesine Etkileri

GÜR E. , eroğul d.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.27-33, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Volatile Constituents of Different Apricot Varieties in Cool Subtropical Climate Conditions

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

International Journal of Innovative Approaches in Science Research, cilt.2, sa.3, ss.103-111, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Comparison of Genome Sizes of Persimmon (Diospyros kaki L.) and Caucasian Persimmon (Diospyros lotus L.) Seedling Populations by Using Flow Cytometry

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.35, ss.286-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Comparison of Yield and Pomological Characteristics of Mandarins on Three Different Rootstocs Grown in North Aegean Region of Turkey

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , KALECİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

The International Journal of Innovative Approaches in Science Research, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Comparison of Yield and Pomological Characteristics of Mandarins on Three Different Rootstocks Grown in North Aegean Region of Turkey

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , KALECİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

International Journal of Innovative Approaches in Science Research, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Comparisionof Yield and Pomılogical Characteristics of Mandarin three Different Rootstochs Grown in North Aegean Region of Turkey

KALECİ N. , ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , EKİNCİ N.

The International Journal of Innovative Approaches in Science Research, cilt.1, sa.1, ss.1-7, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Eğimli Kiraz bahçesinde toprak erozyonu ve kiraz köklerinin anatomik yapısı

PARLAK M. , TAŞ İ. , Koyuncu Ş., GÜR E. , UYSAL İ.

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.5, sa.1, ss.0-77, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Beyaz nektarin tiplerinin prunus cinsine giren önemli türlerle melezlenmesi

GÜR E. , ŞEKER M.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, sa.1, ss.62-67, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Şeftali ve Nektarin Çeşitlerinde Aromatik Bileşiklerin İncelenmesi

ŞEKER M. , Kaçan A., GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.62-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Beyaz Nektarin Tiplerinin AFLP Moleküler Markör Polimorfizminin Prunus Cinsine Giren Önemli Türlerle Karşılaştırılması.

GÜR E. , ŞEKER M.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, sa.2, ss.29-36, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Lapseki’de yetiştirilen 0900 Ziraat kiraz çeşidinin kalite özellikleri ve ekolojik faktörler

DELİCE A., EKİNCİ N. , ÖZDÜVEN F. F. , GÜR E.

JOURNAL OF TEKIRDAG AGRICULTURE FACULTY-TEKIRDAG ZIRAAT FAKULTESI DERGISI, cilt.9, sa.3, ss.27-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

CCC, PP333, GA3, Dormex ve Etrel Uygulamalarının Bazı Kiraz Çeşitlerinin Çiçeklenmesi Üzerine Etkileri

ENGİN H. , UNAL A., Gür E.

Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg, cilt.41, sa.3, ss.35-43, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Seracılıkta Güneşten Enerji Üretimi, Kullanımı Ve Bitkilere Etkileri

FİDAN S., GÜR E.

Karadeniz Zirvesi II Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019, ss.157-166

2016

2016

The Effect Of Preharvest 1-Methylcycloprone (Harvista) Treatments On Harvest Maturity Of ’Santa Maria’ Pear Cultivar

SAKALDAŞ M. , GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E.

III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, CHANİA, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2016, ss.287-294

2018

2018

Comparison Of Lactones Concentrations During Fruit Growth And Development In Some Peach And Nectarine Varieties

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , İPEK A.

II. International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress, Baku, Azerbaycan, 11 - 15 Eylül 2018, ss.133-139

2018

2018

Bazı Toprak Sınıflarının Çim Alan Tesisindeki Rolü.

Alkan Y. , Sağlık A. , Kelkit A., Gür E. , Sağlık E.

INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2018, ss.81

2018

2018

Kiraz Bahçelerinde Kobalt Mobilite ve Bioalınabilirliğinin Belirlenmesi(Lapseki-Çanakkale)

SUNGUR A. , ÖZCAN H. , GÜR E. , SOYLAK M.

Uluslararası Eser Analiz Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.164

2018

2018

Litojenik Bir Element Olarak Alüminyumun Jeokimyasal Fraksyonlarının Belirlenmesi

SUNGUR A., ÖZCAN H. , GÜR E. , SOYLAK M.

Uluslararası Eser Analiz Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.165

2018

2018

Litojenik Bir Element Olarak Alüminyumun Jeokimyasal Fraksyonlarının Belirlenmesi

SUNGUR A. , ÖZCAN H. , GÜR E. , SOYLAK M.

Uluslararası Eser Analiz Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.165

2018

2018

Kiraz Bahçelerinde Kobalt Mobilite ve Bioalınabilirliğinin Belirlenmesi(Lapseki-Çanakkale)

SUNGUR A., ÖZCAN H. , GÜR E. , SOYLAK M.

Uluslararası Eser Analiz Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.164

2018

2018

Beyaz nektarin, Cardinal şeftali ve Armking nektarin genotiplerinin yapraklarda uçucu bileşiklerin dönemsel değişimlerinin izlenmesi

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , İPEK A.

International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF), Çeşme-İZMİR, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018

2017

2017

Çanakkale İli Pleurotus Türü Mantar Üretiminin Değerlendirmesi

ÜNAL M. O. , SAKALDAŞ M. , GÜR E.

II. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU, Çanakkale, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2017, ss.10

2017

2017

Effect of Agricultural Inputs on Copper Concentration in Cherry Gardens, Çanakkale, Turkey

GÜR E. , SUNGUR A., ÖZCAN H. , ÖZAY Ö. , SOYLAK M.

VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017

2017

2017

Beyaz Nektarin Genotipi Meyvelerinde Dönemsel Aroma Gelişiminin İzlenmesi

GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , ŞEKER M.

International INES Academic ResearchesCongress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.2208-2218

2017

2017

Barium in Peach Gardens from Çanakkale,Turkey

SUNGUR A., KELEPERTZIS E., GÜR E. , BOTSOU F., ÖZCAN H. , ÖZAY Ö. , et al.

VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, 4 - 07 Ekim 2017

2017

2017

Determination of Heavy Metal Mobility in The Soils of Apple Gardens in Umurbey Plain (Çanakkale)

SUNGUR A. , ÖZCAN H. , GÜR E. , EREN S. T. , YÜKSEL O., SOYLAK M.

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.157

2017

2017

Effect of Agricultural Inputs on Copper Concentration in Cherry Gardens, Çanakkale, Turkey

GÜR E. , SUNGUR A. , ÖZCAN H. , ÖZAY Ö., SOYLAK M.

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.160

2017

2017

Barium in Peach Gardens from Çanakkale,Turkey

SUNGUR A. , KELEPERTZIS E., GÜR E. , BOTSOU F., ÖZCAN H. , ÖZAY Ö., et al.

VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, ss.159

2017

2017

The effects of preharvest1-Methylcyclopropene (Harvista) treatments on harvest maturity of ‘Deveci’ pear cultivar

SAKALDAŞ M. , GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E.

XII. International Controlled Modified Atmosphere Research Conference, VARŞOVA, Polonya, 18 - 22 Haziran 2017, ss.97

2017

2017

Effects of Postharvest 1-Methylcyclopropene Protab Applications on Fruit Quality of ’xxCaldesi 85’xx Nectarine During Cold Storage

SAKALDAŞ M. , GÜR E. , GÜNDOĞDU M. A.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.636

2017

2017

Effect of Postharvest 1-Methylcyclopropene protab applications on fruit quality of ’Caldesi 85’nectarine during cold storage

SAKALDAŞ M. , GÜR E. , GÜNDOĞDU M. A.

3rd International Conference on Enginering and Natural Scienceq, Budapest, Macaristan, 3 - 07 Mayıs 2017

2016

2016

The Hybridization of White Flesh Nectarine with Some Species Affecting Pomological Parameters

GÜR E. , ŞEKER M.

III International Symposium on Horticulture in Europe - SHE2016, 17 - 21 Ekim 2016

2016

2016

The effects of preharvest 1 methylcyclopropene Harvista treatments on harvest maturity and shelf life quality of Santa Maria pear cultivar

SAKALDAŞ M. , GÜR E. , GÜNDOĞDU M. A.

III International Symposium on Horticulture in Europe, Chania, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2016, ss.133-134

2015

2015

Lapseki Yöresinde Şeftali ve Nektarin yetiştirilen Toprakların Verimlilik Durumlarının İncelenmesi

SOYERGİN S. , EKİNCİ N. , GÜR E.

VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2015, ss.5-10

2013

2013

Changes in the Volatile Composition of White Nectarine at Different Stages of Fruit Growth

ŞEKER M. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E.

48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Hırvatistan, 17 - 22 Şubat 2013

2013

2013

Changes in Volatile Composition of White Nectarine at Different Stages of Fruit Growth

ŞEKER M. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E.

48th Croatian 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Hırvatistan, 17 - 22 Şubat 2013, ss.320

2013

2013

Investigation of Volatile Compounds of Different Plum Varieties in the Ecological Conditions of Northwestern of Turkey

ŞEKER M. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A. , GÜR E.

48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, Hırvatistan, 17 - 22 Şubat 2013

2011

2011

Investigation of Volatile Constituents in Some Promising Local Peach and Nectarine Genotypes Using the HS-SPME Technique by the GC-MS

ŞEKER M. , Gur E. , Ekinci N. , GÜNDOĞDU M. A.

13th Eucarpia Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Warszawa, Polonya, 11 - 15 Eylül 2011, cilt.976, ss.421-427 identifier identifier

2009

2009

New Promising White Nectarine Genotypes from The Highlands of Nortwestern Turkey

ŞEKER M. , GÜR E.

7 th International Peach Symposium, İspanya, 8 - 11 Haziran 2009, ss.91-96

2012

2012

Volatile ConstituentsOf Different Apricot Varieties In Cool Subtropical Climate Conditions

ŞEKER M. , GÜR E. , EKİNCİ N. , GÜNDOĞDU M. A.

5 th International Symposium On Tropical And Subtropical Fruits, Guangzhou, Çin, 18 - 20 Haziran 2012, ss.71

2011

2011

Çanakkale Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Nar Çeşit ve Tiplerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

GÜNDOĞDU M. A. , ŞEKER M. , Yılmaz C., GÜR E.

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011, cilt.1, ss.630-641

2008

2008

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki. Lapseki Değerleri Sempozyumu

TAN S. , GÜR E. , EKİNCİ N.

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008

2008

2008

Kuruluşundan Bugüne Lapseki MYO

EKİNCİ H. , GÜR E.

Lapseki Değerleri Sempozyumu 2008, LAPSEKİ-ÇANAKKALE, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.1-8

2008

2008

Lapseki Meyve Üreticileri Birliği ve Sorunları

TAN S. , EKİNCİ N. , GÜR E.

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.33-40

2008

2008

Ekonomik Kültürel ve Sosyal Değerlerle Lapseki

TAN S. , GÜR E. , EKİNCİ N.

Lapseki Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2008, ss.23-32

2007

2007

Değişik Dozlarda CaCl2 ve Ca (NO3)2 Uygulamalarının 0.900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi

GÜR E.

Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2007, ss.230-236

2007

2007

Lapseki Köylerindeki Meyve Üreticilerinin Mali Sorunları

ESKİN İ., GÜR E.

Lapseki Değerleri Sempozyumu 2007, LAPSEKİ-ÇANAKKALE, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2007, ss.9-15

2007

2007

Lapseki’de Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği Ve Sorunları

GÜR E.

Lapseki Değerleri Sempozyumu 2007, LAPSEKİ-ÇANAKKALE, Türkiye, 23 - 24 Haziran 2007, ss.89-92

2007

2007

Türkiye’de Meyvecilikteki İyi Tarım Uygulamaları

EKİNCİ N. , GÜR E.

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, BERGAMA- İZMİR, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.339-343

2006

2006

Çanakkale’de Şeftali Yetiştiriciliği Ve Sorunları

GÜR E. , EKİNCİ N.

International Çanakkale Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Mart 2006

2005

2005

Lapseki (Çanakkale)’de Kiraz Yetiştiriciliği

GÜR E. , EKİNCİ N.

2. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.442-446

2005

2005

Lapseki(Çanakkale)’de Kiraz Yetiştiriciliği Ve Sorunları

GÜR E. , EKİNCİ N.

3 Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

2003

2003

Salihli kiraz çeşidinin döllenme problemlerinin giderilmesi üzerine araştırmalar

GÜR E. , ÜNAL A., ENGİN H.

Türkiye IV Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003

2003

2003

Salihli Kiraz Çeşidinin Döllenme Problemlerinin Giderilmesi Üzerinde Araştırmalar

Gür E. , UNAL A., ENGİN H.

IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Eylül 2003, ss.258-261

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

60 YAŞ ÜSTÜ KENT İNSANININ PARK/BAHÇE ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Alkan Y. , Gür E.

MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Prof. Dr. Latif GÜRKAN KAYA, Editör, Gece Kitaplığı, Çanakkale, ss.99-116, 2019 Creative Commons License

2019

2019

60 YAŞ ÜSTÜ KENT İNSANININ PARK/BAHÇE ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

ALKAN Y., GÜR E.

MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIM ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA, Editör, Gece Kitaplığı, Çanakkale, ss.101-116, 2019

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

Mühendis Olmaya Adım Adım

TÜBİTAK Projesi

GÜR E. , AYDIN G. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2006 - 2007

2006 - 2007

Lapseki Değerleri Sempozyumu

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2020

Ekim 2020

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2